BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymaniec-Mlicka Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Efektywność publicznych podmiotów leczniczych - wyniki badań empirycznych
Effectiveness of Public Medical Entities - Results of Empirical Research
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 113-126, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Służba zdrowia, Efektywność, Strategiczna Karta Wyników, Badania empiryczne
Health service, Effectiveness, Balanced Scorecard (BSC), Empirical researches
Note
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/N/HS4/03657
Abstract
Artykuł skupia się na ocenie efektywności publicznych podmiotów leczniczych. W pierwszej części zaprezentowano teoretyczne rozważania nad efektywnością ze szczególnym dowartościowaniem koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych. Przeprowadzone badania wskazują, iż poziom efektywności publicznych podmiotów leczniczych jest stosunkowo wysoki. Najwyżej oceniona została perspektywa interesariuszy, zaś najniżej perspektywa finansowa. (abstrakt oryginalny)

The article concentrates on the evaluation of the effectiveness of public medical entities. The first part presents the theoretical reflection on the effectiveness especially the concept of the Balanced Scorecard. The second part of the article presents the results of empirical research. The study indicates that the level of effectiveness of public medical entities is relatively high. Top rated was the perspective of stakeholders, and the lowest financial perspective. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barney J., Clark D.N., Resource-Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press, New York 2007.
 2. Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17, s. 99-120.
 3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 4. Bratnicki M., Zbierowski P., Orientacje strategiczne przedsiębiorstwa jako ważny kierunek przyszłych badań zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2012, nr 22(2), s. 141-153
 5. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.
 6. De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 7. Frączkiewicz-Wronka A., (red.), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Wyd. Śląsk, Katowice 2012.
 8. Frączkiewicz-Wronka A., (red.), Performance measurement in public organisations. The theory and practice of the health care sector, Wyd. AE Katowice, Katowice 2008.
 9. Freeman R.E., Strategic management. A stakeholder approach, Pitman Publishing, Boston 1984.
 10. Hass-Symotiuk M., (red.), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 11. Jacobs R., Smith P.C., A. Street, Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia, Wolter Kluwer, Warszawa 2013.
 12. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa 2006.
 13. Koumpouros Y., Balanced scorecard: application in the General Panarcadian Hospital of Tripolis, Greece, "International Journal of Health Care Quality Assurance" 2013, Vol. 26 Iss 4 pp. 286 - 307.
 14. Krupski R., Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości planistycznych, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 15. Kulikowska-Pawlak M., Pojmowanie efektywności organizacji - definiowanie, pomiar [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Wyd. UE Katowice, Katowice 2010.
 16. Szymaniec K., Wykorzystanie podejścia zasobowego (RBV) do kształtowania relacji z interesariuszami i zarządzania organizacją publiczną [w:] A. Frączkiewicz- Wronka (red.), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Wyd. Śląsk, Katowice 2012.
 17. Urbanowska-Sojkin E. (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2011.
 18. Wall T., Michie J., Patterson M., Wood S.J., Sheehan M., Clegg C.W., West M., On the validity of subjective measures of company performance, "Personnel Psychology" 2004, 57(1), pp. 95-118.
 19. Ziębicki B., Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014
Cited by
Show
ISSN
2450-3878
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu