BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozuń-Cieślak Grażyna (Politechnika Radomska)
Title
Aktywność polskich przedsiębiorstw na krajowym i międzynarodowym rynku obligacji
Activity of Polish Corporations on the Domestic and International Bonds Markets
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 303-311, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Keyword
Rynek obligacji, Zadłużenie przedsiębiorstwa
Bond market, Company indebtedness
Note
summ.
Abstract
Informacje zaprezentowane w niniejszym opracowaniu pozwalają na dokonanie następujących spostrzeżeń:
• Transformacja systemowa polskiej gospodarki zagwarantowała legislacyjną i instytucjonalną sprawność funkcjonowania rynku finansowego w Polsce według wzorców właściwych dla rozwiniętych gospodarek rynkowych.
• Reaktywowany w Polsce w 1996 r. rynek obligacji dynamicznie zwiększa swój zasięg mierzony liczbą emitentów, rośnie też sukcesywnie wartość rynku. Natomiast dużą jego ułomnością jest słabo rozwinięty publiczny obrót wtórny.
• Segment obligacji przedsiębiorstw stanowi największą część rynku obligacji pozaskarbowych w Polsce, liczony wartością wyemitowanych walorów.
• Z roku na rok zwiększa się też aktywność polskich przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach obligacji, co świadczy o wdrożeniu polskiej gospodarki w światowe mechanizmy redystrybucji dochodów. (fragment tekstu)

Bonds are very flexible financial instruments offering innumerable options to incur a debt and they are widely applied on developed capital markets by both private and public sector entities. Transformation of political system in Poland liberalized rules for running a business and it created legislative and institutional foundations for financial market working and issuing debt securities. The paper shows an activity of Polish corporations (except banks and financial institutions) as bond issuers on the domestic and international capital markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Al.-Kaber M.: Rynek kapitałowy w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku 2003.
  2. Biuletyny Rating & Rynek za lata 1997 - 2003, Fitch Polska SA.
  3. Brealey R.A., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. Warszawa: PWN 1999.
  4. Dziawgo D.: Credit - rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku j finansowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.
  5. Fabozzi F.J.: Rynki obligacji. Analiza i strategie. Warszawa: WIG-Press 2000.
  6. Francis J.C.: Inwestycje. Analiza i zarządzanie. Warszawa: WIG-Press 2000.
  7. Graaf F.: Euromarket Finance. Issues of Euromarket securities and syndicated Eurocurrency loans. London 1991.
  8. Grzybczyk M., Ziemba P.: Emisja kwitów depozytowych i euroobligacji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2000.
  9. Rocznik Statystyczny 2003, GUS, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu