BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Damian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie ryzykiem starości w gospodarstwie domowym
Old Age Risk Management in Household
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 349-355, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Keyword
Gospodarstwa domowe, Proces starzenia, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko socjalne
Households, Aging process, Risk management, Social risk
Note
summ.
Abstract
Omówiono trudności w definiowaniu pojęcia 'starość'. Zidentyfikowano i oceniono starość jako ryzyko socjalne oraz zwrócono uwagę na proces kontroli i zarządzania ryzykiem starości.

Article pays reader's attention to need of ownership voluntary protection income for old age, because the common pension system administrated by the government does not protect people against old age risk. Author describes old-age risk, it's two forms and ways of protection against it. There is need to manage old-age risk. Households have to answer two questions "how to gather old-age savings" and "how to consume them". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Błędowski P.: Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych. Warszawa: SGH w Warszawie 2002.
 2. Dziawgo D.: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1998.
 3. Góra M.: System emerytalny. Warszawa: PWE 2003.
 4. Klonowicz S.: Oblicza starości. Warszawa: Wiedza Powszechna 1979.
 5. Kubiak D.: Ubezpieczeniowe formy gromadzenia dochodów na starość. [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Wrocław: AE 2003. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 991.
 6. Podstawy ubezpieczeń. Tom 1: Mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz. Warszawa: Poltext 2000.
 7. Szumlicz Т.: Ubezpieczenia emerytalne w Unii Europejskiej. [w:] Ubezpieczenia w Unii Europejskiej. Red. J. Monkiewicz. Warszawa: Poltext 2002.
 8. Śliwiński A.: Ryzyko ubezpieczeniowe, taryfy - budowa i optymalizacja. Warszawa: Poltext 2002.
 9. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE 2001.
 10. Księżopolski M.: Zabezpieczenie społeczne. [w:] Nauka o polityce społecznej. Wybrane problemy teorii i praktyki. Red. J. Auleytner. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1990.
 11. Zadania społeczne. Red. Z. Pisz. Wrocław: Wydawnictwo AE 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu