BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobiecki Roman (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Dlaczego postęp cywilizacyjny wymaga innowacji społecznych?
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 4-9, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Globalizacja, Innowacje społeczne, Postęp cywilizacyjny
Globalization, Social innovations, Progress of civilization
Note
streszcz.
Abstract
Innowacje społeczne są działaniami ukierunkowanymi na realizację celów społecznych, w tym głównie poprawę życia jednostek i grup społecznych oraz celów polityki publicznej i zarządzania. W eseju zostały wskazane i omówione najważniejsze współczesne problemy, których rozwiązanie wymaga innowacji społecznych. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bakan J. [2006], Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Warszawa, Wydawnictwo Lepszy Świat.
  2. CSTP [2011], Fostering Innovation to Address Social Challenges, Committee for Scientific and Technological Policy, OECD, Paris.
  3. Kowalczyk S., Sobiecki R. [2017], Innowacje społeczne i polityczne - identyfikacja problemów, w: Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce, J.W. Pietrewicz, R. Sobiecki (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, (monografia złożona w wydawnictwie).
  4. Piketty T. [2015], Kapitał w XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  5. Polanyi K. [2010], Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (red.) [2016], Sharing economy (gospodarka współdzielenia), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
  7. Stiglitz J.E. [2004], Globalizacja, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Szymański W. [2017], wystąpienie na konferencji w SGH - "Przedsiębiorstwa wobec przełomowych innowacji", 9.03.2017.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4686
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu