BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Instrumenty finansowe w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju
Financial Instruments in Achieving Sustainable Development Policy
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 94-103, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Instrumenty finansowe, Inżynieria finansowa, Rozwój zrównoważony, Fundusze strukturalne
Financial instruments, Financial engineering, Sustainable development, Structural funds
Note
JEL Classification: O16, O29, O52
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł dotyczy problematyki związanej ze stosowaniem instrumentów finansowych w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono główne modele wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych w Unii Europejskiej. Przedstawiono analizę efektywności wykorzystania instrumentów finansowych oraz wybrane bariery w ich wdrażaniu.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the problems associated with the use of financial instruments in the implementation of sustainable development policy in the European Union. The article presents the main deployment models repayable financial instruments in the Member States of the European Union. An analysis of the efficiency of use of financial instruments and selected barriers to their implementation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Csaba H. (2016), ESIF Financial Instruments in Hungary, Lexxion Training.
 2. Dumitrescu D.I., Soare D.V. (2014), Financial Engineering Instruments Financed from European Structural and Investment Funds and Financial Products Issued by Financial Institutions supporting European Project Implementation, Revista Română de Statistică - Supliment nr. 10/2014, Academy of Economic Studies, Bucharest.
 3. European Parliament (2013), Financial Engineering Instruments in Cohesion Policy, Directorate-General for Internal Policies.
 4. Europejski Trybunał Obrachunkowy (2016), Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych - wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007-2013, Sprawozdanie specjalne nr 19/2016.
 5. European Commission (2015), Summary of Data of the Progress Made in Financing and Implementing Financial Engineering Instruments Reported by Managing Authorities in Accordance With Article 67(2) (j) of Council Regulation (EC) No 1083/ 2006, Regional and Urban Policy, Publications Office of the European Union.
 6. Faiña A., López-Rodríguez J., Montes-Solla P., Varela-Candamio L. (2012), Expert Evaluation Network Delivering Policy Analysis on the Performance of Cohesion Policy 2007-2013 Year 2 - 2012 Task 1: Financial Engineering, Spain, Jean Monnet Research Group on Competition and Development, University Of Coruña, A report to the European Commission Directorate-General Regional Policy.
 7. GUS (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 8. Michie R., Wishlade F. (2012), Between Scylla and Charybdis: Navigating Financial Engineering Instruments Trough Structural Founds and State Aid Requirements, IQ-Net Thematic Paper No 29(2), European Policies Research Center, University of Strathclyde.
 9. OECD (2010), Green Growth Strategy, Sprawozdanie dotyczące przygotowania Strategii "Zielonego" Wzrostu: Realizacja naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonej przyszłości, http://www.oecd.org/greengrowth/45470259.pdf (dostęp: 17.08.2016).
 10. Osuch-Rak E., Proczek M. (2016), Monitorowanie zrównoważonego rozwoju w UE i w Polsce na przykładzie emisji "gazów cieplarnianych" w przemyśle chemicznym, "Przemysł Chemiczny", nr 95/7.
 11. Stanny M., Czarnecki A. (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 12. [www 1] http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ (dostęp: 17.08.2016).
 13. [www 2] http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850 (dostęp: 17.08.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu