BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świderska Gertruda Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pielaszek Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Raulinajtys-Grzybek Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rola rachunkowości zarządczej w projektowaniu innowacyjnych modeli biznesu
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 11-21, rys., wykr., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Modele biznesowe, Rachunkowość, Innowacje
Business models, Accounting, Innovations
Note
streszcz.
Abstract
Innowacyjny model biznesu w literaturze jest definiowany jako model, który umożliwia identyfikowanie szans na innowacje w każdym aspekcie opisywanym przez model biznesu. Artykuł prezentuje obszary zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej przy tworzeniu oraz wdrażaniu tego typu modeli. Na podstawie analizy szablonu modelu biznesu określono obszary, w których rachunkowość zarządcza pozwala na wprowadzenie innowacji. Opisane zostały narzędzia, które mogą być wykorzystane dla pozyskania informacji o poszczególnych obszarach.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bis J. [2013], Innowacyjny model biznesowy - sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, w: Modele biznesowe, B. Kożuch (red.), Łódź, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 2. Brzóska J. [2014], Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 3. Chesbrough H., Rosenbloom R.S. [1996], The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation's Technology Spinoff Companies, Harvard Business School, https://pdfs.semanticscholar.org, dostęp 24/11/2016.
 4. Cookins G. [1996], Activity-Based Cost Management Making It Work, Mc-Graw-Hill.
 5. Cooper R., Slagmulder R. [1997], Target Costing and Value Engineering, New Jersey, IMA Foundation for Applied Research.
 6. Drzewiecki J. [2011], Model biznesu a strategia organizacji: podobieństwa, różnice, "Nauki o zarządzaniu", t. 8, nr 2016, Wyd. UE we Wrocławiu, s. 335-344.
 7. Edvinsson L. [1997], Developing Intellectual Capital at Scandia, "Long Range Planning", No. 30.
 8. Epstein M.J., Manzoni J.F. [1997], The Balanced Scorecard and Tableau de Bord: a global perspective on translating strategy into action, INSEAD, 1997/63/AC/SM, p. 3.
 9. IBM [2006], Expanding the Innovation Horizon: The Global CEO Study 2006, IBM Global Business Services, http://www-07.ibm.com, dostęp 24/11/2016.
 10. Gierszewska G., Romanowska M. [2002], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE.
 11. Goldratt E.M. [2007], Cel II To nie przypadek, Warszawa, MintBooks.
 12. IIRC [2013 a], Business Model Background Paper for , 2013, http://integratedreporting.org, dostęp 24/11/2016.
 13. IIRC [2013 b], The International Framework, 2013, http://integratedreporting.org, dostęp 24/11/2016.
 14. Kaplan R.S., Anderson S.R. [2008], Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Kaplan R.S., Cooper R. [2002], Zarządzanie kosztami i efektywnością, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 16. Kaplan R.S., Norton D.P. [1992], The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, "Harvard Business Review", January-February.
 17. Miller J.A. [2000], Zarządzanie kosztami działań, Warszawa, WIG-Press.
 18. Nogalski B. [2011], Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu: wybrane zagadnienia, W. Kieżun (red.), Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Business, 445-460.
 19. Obłój K. [2002], Tworzywo sztucznych strategii, Warszawa, PWE.
 20. Osterwalder A., Pigneur Y. [2012], Tworzenie modeli biznesowych: podręcznik wizjonera, Gliwice, Helion, s. 46.
 21. Pisano P., Pironti M., Rieple A. [2015], Identify Innovative Business Models: Can Innovative Business Models Enable Players to React to Ongoing or Unpredictable Trends?, "Entrepreneurship Research Journal", Vol. 5(3), p. 181-199.
 22. Shank J.K., Govindarajan V. [1993], Strategic Cost Management, The Free Press.
 23. Shapiro B., Rangan K., Moriarty R., Ross E. [1987], Manage Customers for Profits (Not Just Sales), "Harvard Business Review", September-October.
 24. Stoilkovska A., Ristovska N., Gramatnikovski S. [2015], Innovative Business Models a Factor for Competitive Advantage of the Companies, "UTMS Journal of Economics", Vol. 6(1), p. 135-146.
 25. Świderska G.K. (red.) [2017], Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa, MAC Consulting/Difin.
 26. Świderska G.K. (red.) [2004], Obiektowy rachunek kosztów działań - koncepcja i wykorzystanie, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 27. Teece J.D. [2010], Business models, business strategy and innovation, "Long Range Planning", Vol. 43(2-3), p. 172-194.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4687
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu