BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łasak Piotr (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Mechanizmy oddziaływania i zagrożenia polityki luzowania ilościowego
The Effects and Risks of Quantitative Easing
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 104-116, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Działania antykryzysowe, Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, Banki centralne
Financial crisis, Anti-crisis actions, Monetary Policy of the ECB, Central banks
Note
JEL Classification: E51, E52, E58, H12
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki
United Kingdom, United States of America (USA)
Abstract
Kryzys finansowy 2007-2009 przyczynił się do wystąpienia problemów w gospodarkach wielu krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Do czynności ratunkowych należy zaliczyć politykę realizowaną przez banki centralne, określaną jako luzowanie ilościowe. Celem artykułu jest analiza mechanizmów działania tej polityki, którą zastosowały: FED, Bank Anglii i EBC, ocena skutków luzowania ilościowego oraz konsekwencji wycofania się z niej. Nowe podejście banków centralnych spowodowało różne skutki gospodarcze, zarówno w badanych krajach, państwach trzecich (np. rynkach wschodzących), jak i w całej gospodarce światowej. Obecnie kluczowym pytaniem, które zadaje sobie wielu ekonomistów, jest to, jakie zagrożenia związane są z ograniczeniem niekonwencjonalnej polityki monetarnej prowadzonej przez ostatnie lata przez wskazane banki centralne. W artykule została zawarta szczegółowa analiza wymienionych problemów.(abstrakt oryginalny)

The financial crisis of 2007-2009 has caused problems in the economies of many countries, among others in the United States, United Kingdom and European Union. The activities aimed at recovering the economies involve the unconventional monetary policy (quantitative easing). The aim of the article is to analyze the policy applied by the Federal Reserve System, Bank of England and European Central Bank, assessment of the effects of quantitative easing and the consequences of the withdrawal from it. The new approach resulted in various economic impacts, both in the studied countries and in the entire global economy. Actually the key question is about the consequences of escape from the quantitative easing policy. The article contains a detailed analysis of the problems.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Applebaum B. (2014), Federal Reserve Caps Its Bond Purchases; Focus Turns to Interest Rates, "The New York Times", October 29.
 2. Bauer M.D., Rudebusch G.D. (2013), The Signalling Channel for Federal Reserve Bond Purchases, "Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper", No. 2011/21, April.
 3. Baymeister Ch., Benati L. (2010), Unconventional Monetary Policy and the Great Recession: Estimating the Impact of a Compression in the Yield Spread at the Zero Lower Bound, "European Central Bank Working Paper Series", No. 1258, October.
 4. Benford J., Berry S., Nikolov K., Young Ch., Robson M. (2009), Quantitative Easing, "Quarterly Bulletin", Q2.
 5. Buttz N., Churmz R., McMahon M., Morotzz A., Schanz J. (2015), QE and the Bank Lending Channel in the United Kingdom, "CAGE Working Paper" No. 244, October, University of Warwick.
 6. Chojna-Duch E. (2015), Łagodzenie ilościowe polityki pieniężnej, "Państwo i społeczeństwo", nr 3/maj-czerwiec.
 7. Christensen J.H.E., Krogstrup S. (2016), Transmission of Quantitative Easing: The Role of Central Bank Reserves, "Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper", No. 2014/18, June, San Francisco.
 8. Ciżkowicz M. (2012), Zmiany w strategii Banku Japonii w 2012 r., Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski.
 9. Driffill J. (2015), Unconventional Monetary Policy in the Euro Zone, "Lisbon School of Economics and Management Working Paper", No. WP15/2015/DE/UECE.
 10. ECB Prolongs QE But At Lower Level of €60 bn a Month (2016), "Financial Times", December 8.
 11. Effects of the Tapering of the Quantitative Easing Program in the United States (2014), White Paper on International Economy and Trade.
 12. Fawley B.W., Neely Ch.J. (2013), Four Stories of Quantitative Easing, "Federal Reserve Bank of St. Louis REVIEW", January/February.
 13. Gallo P. (2015), Why ECB's Quantitative Easing Won't Work and How It Can Be Fixed? "Financial Times", 7 December.
 14. Jones C. (2013), Did QE Only Boost the Price of Warhols? "Financial Times", 18 October.
 15. Joyce M. (2013), The Bank of England's Unconventional Monetary Policies: Why, What and How, ECB Workshop on Non-standard Monetary Policy Measures, 18 June.
 16. Kaletsky A. (2013), The Markets and Bernanke's "Taper Tantrums", Reuters, September 19.
 17. Kapetanios G., Mumtaz H., Stevens I., Theodoridis K. (2012), Assesing the Economy-Wide Effects of Quantitative Easing, Bank of England, London, January.
 18. Koo R.C. (2015), The Escape from Balance Sheet Recession and the QE Trap, John Wiley & Sons, Singapore.
 19. Krishnamurthy A., Vissing-Jorgensen A. (2011), The Effects of Quantitative Easing on Interest Rates: Channels and Implications for Policy, "NBER Working Paper", No. 17555, Cambridge.
 20. Kynge J. (2014), Fed Leaves Emerging Markets Exposed, "Financial Times", October 29.
 21. Młodawska J. (2003), Kryzys systemu bankowego i finansowego w Japonii - drogi wyjścia, "Bank i Kredyt", nr 7.
 22. Ortiz G. (2013), QE Exit and the Emerging Market Challenge [w:] Think Tank 20, The G-20 and Central Banks in the New World of Unconventional Monetary Policy, BROOKINGS, Washington, DC.
 23. Plender J. (2013), EMSs Suffer the Unintended Consequences of QE, "Financial Times", August 27.
 24. Roach S.S. (2015), Lemingi luzowania ilościowego, "Obserwator Finansowy", 2 lutego. The End of the Affair (2013), "The Economist", June 15.
 25. Wallace T. (2017), Bank of England Pumps £5 bn Into Firms and £20 bn Into Banks to Keep Interest Rates Down, "The Telegraph", January 30.
 26. [www 1] https://www.ecb.europa.eu (dostęp: 18.08.2016).
 27. [www 2] http://www.bankofengland.co.uk/markets/Pages/apf/default.aspx (dostęp: 18.04. 2017).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu