BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Błędy doboru próby w badaniach bankructw przedsiębiorstw
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 22-29, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Bankructwo, Upadłość przedsiębiorstwa
Enterprises, Bankruptcy, Enterprise bankruptcy
Note
streszcz.
Abstract
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat błędów doboru próby w modelowaniu bankructwa. Modele są zazwyczaj szacowane na podstawie nielosowych prób, w których udział bankrutów odbiega od ich udziału w populacji przedsiębiorstw. Błędy wynikające z takiego podejścia powodują obciążenie ocen prawdopodobieństwa bankructwa pojedynczych firm. Problem badań bankructw w Polsce autor przedstawił w szerszym kontekście, począwszy od wyników Zmijewskiego [1984]. Zaproponował konkretyzację zależności Skogsvików [2013] między obciążonym i nieobciążonym prawdopodobieństwem bankructwa danej firmy. Dla modelu logitowego zależność okazała się zgodna z korektą Andersona-Maddali. Opracowanie zostało wzbogacone o uwagi na temat modeli klasyfikacji.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A., Mączyńska E. (red.) [2013], Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 2. Anderson J.A. [1972], Separate sample logistic discrimination, "Biometrika", Vol. 59, p. 19-35.
 3. Antonowicz P. [2013], Założenia analizy dyskryminacyjnej w konstruowaniu nowych wielowymiarowych modeli klasyfikacyjnych w celu prognozowania upadłości przedsiębiorstw, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Chen J., Marshall B.R., Zhang J., Ganesh S. [2006], Financial Distress Prediction in China, "Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies", Vol. 09, No. 02, p. 317-336.
 5. Ciesielski P. [2005], Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce, "Rachunkowość", nr 8.
 6. Ciszewska M. [2013], Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej przy spełnieniu założenia dotyczącego rozkładu badanych zmiennych, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. Gruszczyński M. [2001], Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 8. Gruszczyński M. (red.) [2012], Mikroekonometria, wyd. 2, Warszawa, Wolters Kluwer.
 9. Gruszczyński M. [2012], Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Warszawa, Difin.
 10. Jones S., Johnstone D., Wilson R. [2017], Predicting Corporate Bankruptcy: An Evaluation of Alternative Statistical Frameworks, "Journal of Business Finance and Accounting", Vol. 44(1) & (2), p. 3-34.
 11. Kitowski J. [2015], Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Maddala G.S. [1983], Limited dependent and qualitative variables in econometrics, Cambridge, Cambridge University Press.
 13. Morrison D.F. [1990], Wielowymiarowa analiza statystyczna, Warszawa, PWN.
 14. Platt H.D., Platt M.B., Pedersen J.G. [1994], Bankruptcy discrimination with real variables, "Journal of Business Finance and Accounting", Vol. 1(4), p. 491-510.
 15. Platt H.D, Platt M.B. [2002], Predicting corporate financial distress. Reflections on choice-based sample bias, "Journal of Economics and Finance", Vol. 26/2, p. 184-199.
 16. Prusak B. [2005], Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 17. Rogowski W., Duleba K. [2013], Możliwość wykorzystania modeli oceny zagrożenia bankructwem w praktyce audytorów, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 18. Skogsvik K., Skogsvik S. [2013], On the choice based sample bias in probabilistic bankruptcy prediction, "Investment Management and Financial Innovations", Vol. 10, Issue 1, p. 29-37.
 19. Tymoszuk M. [2013], Skuteczność modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw a upływ czasu - porównanie popularnych polskich modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej z modelem zbudowanym przez autorkę, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 20. Zmijewski M. [1984], Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models, "Journal of Accounting Research", Vol. 20, p. 59-82.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4688
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu