BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślik Jerzy (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Niekonwencjonalne strategie przedsiębiorstw we wdrażaniu nowych technologii
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 30-38, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Nowe technologie, Innowacje
Corporation strategies, High-tech, Innovations
Note
streszcz.
Abstract
W rankingach innowacyjności Polska zajmuje niskie pozycje, a wyniki badań wskazują, że najsłabszym ogniwem z tego obszaru są przedsiębiorstwa. Dla firm doganiających światową czołówkę szczególnie istotna jest możliwość uzyskania swoistych korzyści z relatywnego zacofania w wyniku stosowania inteligentnych technik i strategii działania. Pozwalają one na osiąganie zadowalających wyników przy umiarkowanych kosztach i ograniczonym ryzyku. W artykule zostały omówione wybrane strategie przedsiębiorstw dotyczące wdrażania zaawansowanych technologii, które mogą być alternatywą wobec ryzykownej i kapitałochłonnej strategii przywództwa technologicznego. Określa się je mianem "inteligentnych", bo dążą do ograniczenia ponoszonych nakładów, ryzyka a jednocześnie wykorzystują atuty wynikające z opóźnionego włączania się do globalnego wyścigu technologicznego. Do takich "zaradnych strategii" należą: strategia innowacji, "łowców rozprysków technologicznych" oraz kooperacyjna internacjonalizacja technologiczna.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acs Z.J., Sanders M.W.J.L. [2013], Knowledge spillover entrepreneurship in an endogenous growth model, "Small Business Economics", Vol. 41(4), p. 775-795.
 2. Acs Z.J., Terjesen S. [2013], Born local: toward a theory of new venture's choice of internationalization, "Small Business Economics", Vol. 41, p. 521-535.
 3. Baumol, W. [2010], The Microtheory of the Innovative Entrepreneur, Princeton, Princeton University Press.
 4. Chesborough H.W. [2003], Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting from Technology, Boston, Harvard Business School Press.
 5. Cieślik J. [2014], Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
 6. Domarecki K. [2013], Świt innowacyjnego społeczeństwa, wypowiedź na Konferencji PARP, 8 marca 2013.
 7. Enkel E., Gassmann O. [2010], Creative imitation: exploring the case of cross-industry Innovation, "R&D Management", Vol. 40(3), p. 256-270.
 8. Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur, S., Szlachta J., Zaleski J. [2012], Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, Kraków, Fundacja GAP.
 9. Gerschenkron A. [1962], Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, MA, Belknap Press.
 10. Isaacson W. [2011], Steve Jobs, Kraków, Insignis Media.
 11. Kudina A., Yip G.S., Barkema H.G. [2008], Born global, "Business Strategy Review", Vol. 19(4), p. 38-44.
 12. Mustar P, Renault M., Colombo M.G., Piva E., Fontes M., Lockett A. [2006], Conceptualising the heterogeneity of research-based spin-offs: A multi-dimensional taxonomy, "Research Policy", Vol. 35, p. 289-308.
 13. Samuelson P., Scotchmer S. [2002], The Law and Economics of Reverse Engineering, "The Yale Law Journal", Vol. 111, p. 1575-1663.
 14. Shenkar O. [2010], Copycats: How smart companies use imitation to gain a strategic edge, Boston, Harvard Business Press.
 15. Shenkar O. [2011], The Challenge of Imovation, "Ivey Business Journal", Vol. 75(2), p. 33-35.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4689
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu