BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buryan Przemysław (Klaster turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce)
Title
Funkcja turystyczna i jakość obsługi ruchu turystycznego w zarządzaniu najważniejszymi obiektami sakralnymi na obszarze Polski
Function and Quality of Tourist Services in Management of the Most Important Sacred Monuments in Poland
Source
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 1, s. 106-127, rys., tab., bibliogr. s. 126
Keyword
Turystyka religijna, Turystyczne atrakcje, Zarządzanie
Religious tourism, Tourist attraction, Management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Trudno dzisiaj wyobrazić sobie podróż kulturową zorganizowaną na obszarze Polski, w programie której nie byłoby ani jednego obiektu sakralnego. Niemalże każde średniej i dużej wielkości miasto ma godną uwagi świątynię, która w wielu przypadkach jest świadectwem historii, a jej dzieje są odzwierciedleniem dziejów miejsca, w którym powstała. Trasy miejskie, szlaki tematyczne, czy standardowe spacery przewodników niemalże nigdy takich miejsc nie omijają. To z tego powodu, istotne jest nastawienie ich gestorów do ruchu turystycznego, a co za tym idzie odpowiednie jego udostępnienie, przejrzyste zasady zwiedzania i wnoszenia opłat oraz pro-turystyczne inicjatywy. Niestety, w wielu przypadkach, można odnieść wrażenie, że obiekty sakralne są chronionymi, nieprzyjaznymi turystom bastionami o liczniejszych zakazach niż udogodnieniach. Artykuł ma na celu ocenić jakość obsługi ruchu turystycznego w najważniejszych obiektach sakralnych w Polsce oraz określić pozycję turystyki w zarządzaniu nimi. (abstrakt oryginalny)

It is hard to imagine a cultural tour itinerary which would not include a sacred sight. Almost every medium or large city has a remarkable sacred building, which often is a witness of history. City routes, thematic routes or standard walking guides always include such places. For this reason it is so important to make it available for tourism with transparent rules of sightseeing, payment and with pro-touristic initiatives. Unfortunately, in many cases, it seems that religious buildings are protected, closed bastions with numerous prohibitions than amenities. The aim of this article is to examine the most important temples of Poland, evaluate the quality of tourist services and indicate the value of tourism in management of sacred monuments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bremer, T.S., 2003 "Il Genius Loci Ignotus di Eranos e la Creazione di un Luogo Sacro," in E. Barone, M. Riedl, and A. Tischel (red) Eranos, Monte Veritá, Ascona, Edizioni ETS, Piza
 2. Bremer T.S., 2004. Blessed with tourists: The borderlands of religion and tourism in San Antonio. Chapel Hill: University of North Carolina Press
 3. Bremer T.S., 2006, Sacred spaces and tourist places, [w:] Timothy D.J., Olsen D.H. (red.), Tourism, religion and spiritual journeys, Routledge, London
 4. Cymańska-Grabowska B., Stablik-Wlaźlak B., 2013, Podstawy turystyki tom 1, Wydawnictwo REA, Warszawa
 5. Gandecka A., 2016, Ostatnia enklawa autentyczności? Slumsy jako atrakcja turystyczna, Turystyka Kulturowa, nr 6, Poznań
 6. Góral A., 2012, Zarządzanie miejscami kultu religijnego w kontekście rozwoju turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, nr 1, Poznań
 7. GUS, 2016, Turystyka w 2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa
 8. Jackowski A., 1998, Pielgrzymki = Turystyka pielgrzymkowa = Turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, Turyzm, 8, 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 9. Kocher S., Levi D., 2009, Understanding tourism at heritage religious sites, Focus - the journal of planning practice and education, vol.6 nr 1, CalPoly, California
 10. Kruczek Z., Walas B., 2009, Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych, [w:] Stasiak A., Kultura i turystyka - wspólnie zyskać, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź
 11. Łuczewski M., Bednarz-Łuczewska P., 2012, Analiza dokumentów zastanych, [w:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 12. MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, WWL Muza SA, Warszawa
 13. Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno
 14. Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Szlak piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków
 15. Myga-Piątek U., 2011, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce, Problemy ekorozwoju, vol.6 nr 1, str. 145-154, Politechnika Lubelska, Lublin
 16. Olsen D.H., 2006, Managment issues for religious heritage attractions, [w:] Timothy D.J., Olsen D.H., Tourism, religion and spiritual journeys, Routledge, London
 17. Poria Y., Butler R., Airey D., 2004, Tourism, Religion and Religiosity: A Holy Mess, [w:] Current Issues in Tourism, 6 (4). str. 340-363, Taylor & Francis, London
 18. SIGA (Strategic Initiatives & Government Advisory), 2012, Divers beliefs: tourism of faith, FICCI
 19. Tuan Yi-Fu, 1977, Space and Place: The Perspective of Experience., University of Minnesota Press, Minneapolis
 20. Zajadacz A., 2014, Dostępność przestrzeni turystycznej w ujęciu geograficznym, Turyzm, nr 24/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Cited by
Show
ISSN
1689-4642
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu