BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Władysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Globalizacja, pieniądz, podatki - historia i współczesność
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 40-49, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Globalizacja, Pieniądz, Podatki
Globalization, Money, Taxes
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł poświęcony jest przemianom, jakie dokonały się w światowej gospodarce oraz w naukach ekonomicznych od Wielkiego Kryzysu lat 30. ub. wieku do współczesnego Kryzysu Globalnego. Szczególną uwagę autor zwraca na zjawisko swobodnego przepływu kapitału ponad granicami, co doprowadziło do osłabienia znaczenia i roli państwa.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fukuyama F. [2012], wywiad za "Der Spiegel", przedruk "Forum", 20-26 luty.
  2. Kotler P., Kotler M. [2015], Winning Global Markets: How Buisnesses Invest and Prosper in the World's High - Growth Cities, Hoboken, Wiley.
  3. Kotler P. [2016], Twarzą w twarz z kapitalizmem, Warszawa, Wydawnictwo m+biznes.
  4. Kuczyński P. [2013], Ile kosztuje zwariowany świat?, rozmowa G. Sroczyńskiego, "Magazyn Gazeta Wyborcza", nr 6 z 47 lipca.
  5. MG [2015], Polska 2015, Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  6. Orłowski W.M. [2011], Świat do przeróbki, Warszawa, Agora S.A.
  7. Orłowski W.M. [2016], Trzecia faza?, "Polityka", nr 4.
  8. Pajestka J. [1990], Prolegomena globalizacji, Warszawa, PWN.
  9. Piketty T. [2015], Kapitał w XXI wieku, Warszawa, Krytyka Polityczna.
  10. Szymański W. [2004], Interesy i sprzeczności globalizacji, Warszawa, Difin.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4691
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu