BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki), Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Gad Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Model biznesu jako element sprawozdawczości korporacyjnej
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 3, s. 51-60, tabl., rys., bibliogr. 15
Keyword
Modele biznesowe, Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe
Business models, Accounting, Financial statements
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja sposobu implementacji koncepcji teoretycznych modelu biznesu do praktyki sprawozdawczej spółki publicznej. Na podstawie studiów literaturowych wskazano kluczowe komponenty modelu biznesu oraz ustalono formę i zakres ujawnień na jego temat w sprawozdawczości korporacyjnej. Podjęto próbę ustalenia, w jaki sposób praktyka rozumie i objaśnia koncepcję modelu biznesu oraz uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy wdrożenie zintegrowanego raportowania wpłynęło na zakres i formę prezentacji informacji dotyczących modelu biznesu w sprawozdawczości korporacyjnej.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bek-Gaik B. [2016], Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 268, s. 43-53.
 2. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. [2015], Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398, s. 36-52.
 3. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. [2016], Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 442, s. 32-51.
 4. Brzóska J. [2009], Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Zarządzanie", nr 2(6).
 5. Falencikowski T. [2013], Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, Warszawa, CeDeWu.
 6. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. [2008], Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. IASB [2015], Conceptual Framework for Financial Reporting. Basis for Conclusions. Exposure Draft ED/2015/3, IFRS Foundation.
 8. ICAEW [2010], Business Models in Accounting: The Theory of the Firm and Financial Reporting. Information for Better Markets Initiative, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, http://www.icaew.com.
 9. IIRC [2013 a], Business Model Background Paper for , 2013, http://integratedreporting.org, dostęp 25/08/2016.
 10. IIRC [2013 b], The International Framework, 2013, http://integratedreporting.org, dostęp 25/08/2016.
 11. Nogalski B. [2009], Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 33-39.
 12. Osterwalder A., Pigneur Y. [2009], Business Model Generation, www.businessmodelgeneration.com, dostęp 29/11/2014.
 13. Orlen [2015], Raport zintegrowany Grupy Orlen 2015, http://raportzintegrowany2015.orlen.pl, dostęp 12/12/2016.
 14. Sandberg K.D. [2002], Is it time to trade in your business model?, "Harvard Management Update", January.
 15. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. [2015], Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4692
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu