BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potapowicz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Aspekty etyczne w działalności samorządu
Ethical Aspects in Local/Self-Government Activity
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 40 (1), s. 169-180, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Administracja samorządowa, Działalność gospodarcza gminy, Etyka
Self-government administration, Municipal economic activity, Ethics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Transformacja ustrojowa po roku 1989 spowodowała decentralizację państwa i pojawienia się trzech szczebli administracji samorządowej. Artykuł stara się pokazać rolę etyki i jej wpływ na działalność samorządów. Podejmuje również próbę oceny tej problematyki w oparciu o publikowane raporty, rankingi oraz na podstawie literatury z tego tematu. (abstrakt oryginalny)

Political transformation after 1989 caused decentralization of the country and developed three levels of self- government administration. The article aims at the ethics and displays its impact on the self- government activities. Moreover, it also focuses on the evaluation of the issues concerning published reports, ratings and specialist literature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fenrych P., Etyka w działaniu urzędnika publicznego, [w:] C. Trutkowski (red.), Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 2. Filek J., Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego [w:] Biznes, prawo, etyka, red. W. Gacparski, J. Jabłońska-Bonca, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 3. Jacher W., Władza jako czynnik integracji społeczności lokalnych i regionalnych, [w:] Samorząd - Rozwój - Integracja, red. M. Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 4. Jaraszek A., Odpowiedzialność samorządowców za korupcję, "Gazeta Prawna" 2008, nr 36.
 5. Krysiak J., Demokracja samorządowa w Polsce. Rozwój czy regres?, [w:] Samorząd terytorialny a polityka lokalna, red. P. Laskowski, Wydawnictwo WWSZiP Wałbrzych, Wałbrzych 2014.
 6. Kudrycka B., Dylematy urzędników administracji publicznej [w:] Administracja publiczna, red. J. Hauser, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 7. Kurczewski J., Dziennik wyborczy 1990, [w:] Pierwszy krok do Europy, red. S. Kowalski, Wydawnictwo Solidarność, Warszawa 1990.
 8. Ławicki J., Etyka jako instrument kultury organizacyjnej firmy w warunkach polskich, [w:] J. Engelhardt, M. Kiba (red.), Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich. Stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu, Gorzów Wlkp. 2005.
 9. Pokrzycka L., Funkcjonowanie prasy lokalnej w Polsce, "Trzeci Sektor" nr 14/08.
 10. Praca zbiorowa pod red. M. Zawickiego, S. Mazura, J. Bobera, Program Rozwoju Instytucjonalnego, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, Wydaw. Gryf s.c., Kraków 2004.
 11. Praca zbiorowa: J. Bober, J. Hausner (koordynator prac i redaktor Raportu), H. Izdebski, W. Lachiewicz, S. Mazur, A. Nelicki, B. Nowotarski, W. Puzyna, K. Surówka, I. Zachariasz M. Zawicki, Raport o stanie samorządności w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 12. Regulski J., Samorząd terytorialny, [w:] B. Imiołczyk (red.) ABC Samorządu terytorialnego, Wydaw. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 2006. [13] Szlachta J., Zaleski J., Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, w: "Samorząd Terytorialny", Nr 1-2 2004.
 13. [8723.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1072783] pobrano 29.10.2016.
 14. [http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34609/009.pdf] pobrano 27.10. 2016.
 15. [http://niedziela.pl/artykul/19629/Etyka-a-samorzad] pobrano 26.10.2016.
 16. [https://www.transparency.org/cpi2015] pobrano 26.10.2016.
 17. [http://forsal.pl/artykuly/920677,indeks-wolnosci-gospodarczej-2016- awans-polski.html] pobrano 26.10.2016.
Cited by
Show
ISSN
2450-3878
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu