BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miler Antoni T. (University of Life Sciences in Poznań), Krzysztofiak Katarzyna (University of Life Sciences in Poznań), Urbaniak Monika (University of Life Sciences in Poznań)
Title
Changes of Soil Moisture in the Unsaturated Zone During Rainless Periods in the Martew Forest Area
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr II/2, s. 631-644, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Lasy, Gleboznawstwo, Woda
Forests, Soil science, Water
Note
summ.
Abstract
The paper presents changes of volumetric soil moisture during rainless periods in the area covered by the sixty year-old pine stand. The analysed area is located in the Tuczno Forest District, the Martew Forest Area in the north-western part of Poland. The calculations were based on the measurements of volumetric soil moisture at seven different depths below the ground level (to the depth of about 7 m). A set of probes was installed in the unsaturated zone for moisture measuring, using TDR method (Decagon Devices Em5b-ECH2O), in order to calculate volumetric soil moisture changes in the unsaturated zone. Volumetric soil moisture measurements used in this work were calculated at daily intervals during rainless periods in the years 2013-2016. The variability of volumetric soil moisture during the rainless periods was registered only at the shallowest level (0.85 m below the ground level). On deeper levels over relatively long (more than 20 days) rainless periods these changes are negligible. The Authors suggested the Weibull equation to describe the changes of volumetric soil moisture at shallow levels during the rainless periods. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biniak M. (2004). Zmienność zasobów wodnych gleby pod powierzchnią nieporośniętą i trawiastą w okresie zimy 2002/2003. Acta Agrophysica. 3(1), 13-19.
 2. Chiew F., McMahon T. (1993). Detection of trend or change in annual flow of Australian rivers. International Journal of Climatology, 13: 643-653.
 3. Chang M. (2012). Forest Hydrology. An introduction to water and forests. CRC Press. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.
 4. Chojnicki B. H., Urbaniak M., Danielewska A., Strzeliński P., Olejnik J. (2009). Pomiary wymiany dwutlenku węgla oraz biomasy w ekosystemach leśnych - stacja naukowa w Tucznie. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.11, Zeszyt 2 (21), 247-256.
 5. Dorigo W., de Jeu R., Chung D., Parinussa R., Liu Y., Wagner W., Fernández-Prieto D (2012). Evaluating global trends (1988-2010) in harmonized multi-satellite surface soil moisture. Geophysical Research Letters, Vol. 39, L18405. doi: 10.1029/2012GL052988.
 6. Evett S.R. (2003). Soil Water Measurement by Time Domain Reflectometry.[In] Encyclopedia of Water Science, Dekker M.
 7. Guderle M., Hildebrand A. (2015). Using measured soil water contents to estimate evapotranspiration and root water uptake profiles - a comparative study. Hydrology and Earth System Sciences. No. 19, 409-425. doi:10.5194/hess-19-409-2015
 8. Handbook of Micrometeorology (2004). Eds. X. Lee, W.J. Massman, B.E. Law. Kluwer Academic Publisher.
 9. http://www.tuczno.pila.lasy.gov.pl 23.04.2016
 10. Jones S.B., Wraith J.M., Or D. (2002). Time domain reflectometry measurement principles and applications. Hydrological Processes.16, 141-153.
 11. Kaczorowska Z. (1962). Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. Prace Geograficzne, nr 33.
 12. Keshavarz M.R., Vazifedoust M., Alizadeh A., Asadi A. (2011). Trend analysis of soil wetness index derived from optical satellite data. Iranian Journal of lrrigation and drainage No. 2, Vol. 5: 209-219
 13. Khambhammettu, P. (2005), Annual Groundwater Monitoring Report, Appendix MannKendall Analysis for the Fort Ord Site, Rep., California: 1-7.
 14. Krysztofiak-Kaniewska A., Miler A.T. (2013). Koncepcja pomiarów zmian retencji i odpływu na stacji monitoringowej Tuczno. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr 3/II/2013, 59-69.
 15. Krysztofiak-Kaniewska A., Miler A.T., Urbaniak M., Ziemblińska K., Wróbel M. (2016). Trend analysis of changes in soil moisture from the different depths in the Martew Forestry. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr IV/1/2016, 1157-1167. doi: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.084
 16. Kuchar L. Iwański S., Diakowska E., Gąsiorek E. (2017). Ocena suszy meteorologicznej w 2015 roku w północnej części centralnej Polski z wykorzystaniem wskaźnika hydrotermicznego (HTC) w kontekście zmian klimatycznych . Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr 1/2/2017, 257-273. doi: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.1.2.019
 17. Leciejewski P. (2009). Wykorzystanie metody TDR do ciągłego pomiaru zmian warunków wilgotnościowych i termicznych w profilu glebowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 11, Zesz. 2 (21), 235-246.
 18. Li H., Robock A. Wild M. (2007). Evaluation of Intergovernmental Panel on Climate Change fourth Assessment Soil Moisture Simulations for the Second Half of the Twentieth Century. J. Geophys. Res., 112, D06106. doi: 10.1029/2006JD007455
 19. Ray L.R., Jacobs J.M., De Alba P. (2010). Impacts of Unsaturated Zone Soil Moisture and Groundwater Table on Slope Instability. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 136, No. 10: 1448-1458.
 20. Robock A., Mu M., Vinnikov K., Trofimova I. V., Adamenko T. I. (2005). Forty-five years of observed soil moisture in the Ukraine: No summer desiccation (yet). Geophysical Research Latters, VOL. 32, L03401. doi:10.1029/2004GL021914
 21. Skierucha W, Sławiński C., Wilczek A., Żyromski A., Biniak-Pieróg M. (2012). Telemetryczny system pomiaru wilgotności gleby, działający w technice TDR. Woda- Środowisko_Obszary Wiejskie. Water-Environment-Rural Areas. T. 12, z. 2 (38): 257- 267.
 22. Somorowska U. (2008). Dynamika glebowych zasobów wodnych w Polsce współcześnie i w przyszłości. Przegląd Geofizyczny. Rocz. LIII, z. 2: 155-164.
 23. Urbaniak M., Olejnik J., Miler A.T., Krysztofiak-Kaniewska A., Ziemblińska K. (2014). Składowe bilansu wodnego w pionowym profilu dla sześćdziesięcioletniego drzewostanu sosnowego w Nadleśnictwie Tuczno. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr II/3/2014, 693-704. doi: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.2.2.051
 24. Urbaniak M., Olejnik J., Miler A.T., Krysztofiak-Kaniewska A., Ziemblińska K. (2015). Rainfall interception for sixty-year-old pine stand at the Tuczno Forest District. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Nr II/2/2015, 377-384. doi: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.2.2.030
 25. Walker J.P., Willgoose G.R., Kalma J.D. (2004). In situ measurement of soil moisture: a comparison of techniques. Journal of Hydrology. Vol. 293 s. 85-99.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.2.048
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu