BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radecki-Pawlik Artur (University of Agriculture in Krakow; Cracow University of Technology), Plesiński Karol (University of Agriculture in Krakow), Radecki-Pawlik Bartosz (Cracow University of Technology), Czech Wiktoria (Cracow University of Technology)
Title
Block Ramps (BR) Made of Natural Sandstone Rapid Hydraulic Structures (RHS) of Peterka Type : Stone Dimension Calculations, a Comparative Study
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr II/2, s. 661-673, rys., tab., fot., bibliogr. 31 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Woda, Energia, Metody analityczno-obliczeniowe, Studium przypadku
Water, Energy, Analytical and computational methods, Case study
Note
summ.
Abstract
The paper presents results of hydraulic modelling of block ramps (BR) made of natural stones (seven constructional solutions) and compares them with the results of classical research by Peterka. The main aim of the paper is to provide a simplified solution to determining the dimension of stones fixed to the sloping apron of the BR in order to reduce energy of flowing water along the ramp. This new way of assessing the dimensions of stones along BR sloping apron is presented with proposals on how to calculate stone dimension. The paper is dedicated to hydraulics engineers, scientists, designers, practitioners and also to researchers in the field of low-head hydraulic structures. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hartung, F., Scheurlein, H. (1970). Design of Overflow Rockfill Dams. Beitrag no. 36 zu Q 36, Talsperrenkongress in Montreal
 2. Jarabač, M. (1973). Zkusenosti se zavadenim balvanitych skluzu v Moravskoslezskych Beskydech. Sbornik DT-ČSVTS, Ostrava
 3. Jarabač, M., Vincent, J. (1967). Použiti zdrsněných skluzu v bystřinném korytě. Vodnihospodářstvi, 11, 509-511
 4. Kališ, J. (1970). Hydraulicky vyzkum balvanitych skluzu. Zaverecna sprava VVUVSH,. Brno
 5. Knauss, J. (1980). Drsne skluzy. Vodni Hospodarstvi, A C 1, Praha
 6. Korpak, J., Krzemień, K., Radecki-Pawlik, A. (2008). Influence of antropological elements on chcnges of River channel in Polish Carpathians, in Polish, Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany koryt cieków karpackich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Tech. Inf. Wsi, No. 4 p. 88
 7. Kłonowska-Olejnik, M., Fiałkowski, W., Radecki-Pawlik, A. (1999). The influence of chanalizing of the Bialy Stream on its macrobentos (invertebrates), in Polish, Wpływ zabudowy żłobem kamiennym na zespoły makrobentosu potoku Białego w Pienińskim Parku Narodowym. Ogólnopolska Konf. Nauk. nt.: Współczesne Kierunki Badań Hydrobiologicznych, 22-24.09.1999, Supraśl k/Białegostoku, p. 115-116.
 8. Kłonowska-Olejnik, M., Radecki-Pawlik, A. (2000). Difference in macrobentos (invertebrates) within influence of River gravel bars, in Polish, Zróżnicowanie mikrosiedliskowe makrobezkręgowców dennych w obrębie łach korytowych potoku górskiego o dnie żwirowym. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich "Szacunek dla wody", 4-8.09.2000, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Białystok, p. 119-120.
 9. Kłonowska-Olejnik, M., Radecki-Pawlik, A., Skalski, T. (2006). Chosen biologycal methods In assesment of the status of mountains stream, in Polish, Wybrane metody biologiczne w ocenie stanu ekosystemu uregulowanego cieku górskiego (potok Młynne, Gorce). XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Torun (UMK), p. 124.
 10. Niel, A. (1960). Über die vernichtung kinetisch erenergie durch niederege fallsstufen. Öesterreichische Wasserwirtschaft, 4, 5, Wien
 11. Oertel, M. (2013). In-Situ Measurements on Cross-Bar Block Ramps (in:) Bung DB, Pagliara S International Workshop on Hydraulic Design of Low-Head Structures, IWLHS. BundesanstaltfürWasserbau, 111-119
 12. Oertel, M., Schlenkhoff, A. (2012). Crossbar Block Ramps: Flow Regimes, Energy Dissipation, Friction Factors, and Drag Forces. Journal of Hydraulic Engineering. 138(5), 440-448
 13. Pagliara, S., Bung, D. (2013). Design of Low - Head Structures. International Workshop on Hydraulic Design of Low - Head Structures . FH Aachen University of Applied Sciences. pp. 230
 14. Pagliara, S., Palermo, M. (2012). Effect of energy dissipation pool geometry on the dissipative process in the presence of block ramps. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 138(11), 1027-1031
 15. Pagliara, S., Palermo, M. (2013). Scour at Foundations of Rock Made Low-Head Structures (in:) Bung DB, Pagliara S International Workshop on Hydraulic Design of Low-Head Structures, IWLHS. BundesanstaltfürWasserbau, 169-177, Aachen
 16. Pagliara, S., Palermo, M. (2015). Scour Problems Downstream of Low-Head Hydraulic Structures. In: Rowinski P, Radecki-Pawlik A (eds.) 2015. Rivers - Physical, Fluvial and Environmental Processes. Springer, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, pp. 684. Peterka, AJ. (1964).
 17. Hydraulic Design of Stilling Basins and Energy Dissapators, Engineering Monograph No. 25, Washington, s. 153-188.
 18. Plesiński, K., Radecki-Pawlik, A., Wyżga, B. (2015). Sediment Transport Processes Related to the Operation of a Rapid Hydraulic Structure (Boulder Ramp) in a Mountain Stream Channel: A Polish Carpathian Example (in:) Heininger P, Cullmann J (eds.). Sediment Metters, Springer, pp. 259.
 19. Radecki-Pawlik, A. (2013). On using artificial rapid hydraulic structures (RHS) within mountain stream channels - some exploitation and hydraulic problems. (in:) Rowiński P. Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems, series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Monograph, Springer, 101-115.
 20. Radecki-Pawlik, A., Plesiński, K., Wyżga B. (2013). Analysis of Chosen Hydraulic Parameters of a Rapid Hydraulic Structure (RHS) in Porębianka Stream, Polish Carpathians (in:) Bung DB, Pagliara S International Workshop on Hydraulic Design of Low-Head Structures, IWLHS. Bundesanstalt für Wasserbau, 121-128, Aachen
 21. Radecki-Pawlik, A., Plesiński, K., Ślizowski, R. (2015). Comparative research of interlocked-carpet block ramp (ICBR) made of natural stone with rapid hydraulic structures (RHS) of Peterka type (in:) Carvalho RF, Pagliara S (eds.) IWLHS - The International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation IAHR, University of Coimbra, Marine and Environmental Sciences Centre, Coimbra, 2015, 105-114, ISBN: 978-3-939230-04-5
 22. Schauberger, W. (1957). NaturgemasserWasserbauangeschiebefuhrendenflussen. Wasser und Boden, 11, Wien
 23. Scheuerlein, H. (1968). Der Rauhgerinneabfluss. Bericht, 1, Versuchsanstalt fur Wasserbau der Technischer Uniwersitat, Munchen
 24. Skalski, T., Kędzior, R., Radecki-Pawlik, A. (2012). Riverine ground beetles as indicators of inundation frequency of mountain stream: a case study of the Ochotnica Stream, Southern Poland. Baltic J. Coleopterol., 12(2): 117 - 126.
 25. Ślizowski, R. (1990). Bystrza w świetle badań czechosłowackich. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 240, 14, 19-35
 26. Ślizowski, R. (2002). Wpływ bystrzy o zwiększonej szorstkości na migrację ryb w potokach górskich. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 393(23), 331-336
 27. Ślizowski, R., Radecki-Pawlik, A., Huta, K. (2008). Analysis of chosen hydrodynamics parameters along the rapid hydraulic structure with increased roughness - the Sanoczek Stream. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 47-58 (in Polish)
 28. Wyzga, B., Oglecki, P., Radecki-Pawlik, A., Skalski, T., Zawiejska, J. (2012). Hydromorphological complexity as a driver of the diversity of benthic invertebrate communities in the Czarny DunajecRiver, Polish Carpathians. Hydrobiologia, October 2012, Volume 696, Issue 1, pp 29-46, Springer Netherlands.
 29. Wyżga, B., Oglęcki, P., Hajdukiewicz, H., Zawiejska, J., Radecki-Pawlik, A., Skalski, T., Mikuś, P. (2013). Interpretation of the invertebrate-based BMWP-PL index in a gravelbed river: insightfrom the Polish Carpathians. Hydrobiologia.Vol. 712.Iss.1 p. 71-88, Springer Netherlands.
 30. Wyżga, B., Amirowicz, A., Oglęcki, P., Hajdukiewicz, H., Radecki-Pawlik, A., Zawiejska, J., Mikuś, P. (2014). Different response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountain river: Case study of the Biała, Polish Carpathians. Limnologica 46 (2014) 58- 69.
 31. Zastera, Z. (1984). Balvanite skluzy, Hydroprojektukol R-4, Brno.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.2.050
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu