BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Zenon (Nicolaus Copernicus University in Toruń), Maksim Monika (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Title
Unemployment and Labour Market Policies : Empirical Analysis for Poland
Bezrobocie i polityka rynku pracy : analiza empiryczna dla Polski
Source
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (1), s. 5-20, tab., bibliogr. s. 20
Keyword
Bezrobocie, Rynek pracy, Analiza empiryczna
Unemployment, Labour market, Empirical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono stan bezrobocia i politykę rynku pracy w Polsce w latach 2005-2015. Rozważania skoncentrowano na przyczynach i strukturze bezrobocia, wydatkach z Funduszu Pracy oraz aktywnych instrumentach polityki rynku pracy i ich uczestnikach. Aktywną ewaluację programów zatrudnienia wykonano, wykorzystując podejście quasi-eksperymentalne i metodę score matching. Źródłem informacji o bezrobotnych do oceny efektów polityki rynku pracy były dane zawarte w systemie informatycznym publicznych służb zatrudnienia Syriusz. (abstrakt oryginalny)

This article presents the development of unemployment and labour market policies in Poland in the period 2005-2015. The paper focuses on the nature and structure of unemployment, expenditure from the Labour Fund, active labour market policy instruments and participants. Active labour market policy evaluation was performed quasi-experimentally and was based on a propensity score matching method. The effects of the policies were evaluated based on information concerning the unemployed taken from the Syriusz database. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Active Labour Market Policies in Europe. Performance and Perspectives. 2007. Ed. J. Kluve. Springer, Berlin - Heidelberg.
 2. Aktywna polityki rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. 2010. Eds. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki. WUP - UMK, Toruń.
 3. Caliendo M. 2006. Microeconometric Evaluation of Labour Market Policies. Lecture Note in Economics and Mathematical Systems. Springer, Berlin.
 4. Caliendo M., Hujer R., Thomsen S. 2005. The Employment Effect of Job Creation Schemes in Germany. A Microeconometric Evaluation. IZA Discussion Paper no. 1512, Bonn.
 5. Card D., Kluve J., Weber A. 2010. Active Labor Market Policy Evaluations: A Meta-Analysis. NBER Working Paper no 1617.
 6. Employment in Poland 2007. Security on flexible labour market. 2009. Ed. M. Bukowski. Human Resources Development Centre, Warszawa.
 7. Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka. 2007. Ed. A. Haber. PARP, Warszawa.
 8. Heckman J.J. 2005. The Scientific Model of Causality. Sociological Methodology, 35(1).
 9. Holland P.W. 1986. Statistics and Causal Inference (with discussion). Journal of the American Statistical Association, 81.
 10. International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation. 1996. Eds. G. Schmid, J. O'Reilly, K. Schomann. Edward Elgar, Cheltenham-Brookfield.
 11. Kluve J. 2010. The Effectiveness of European active labour market programs. Labour Economics, 17.
 12. Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy. 2012. Eds. M. Maksim, Z. Wiśniewski. CRZL, Warszawa.
 13. Ministry for Labour and Social Policy. Labour market statistics.
 14. Rosenbaum P.R., Rubin D.B. 1983. The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. Biometrika, 70.
 15. The act on employment promotion and labour market institutions. 2004. State Journal of Laws, no. 99.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu