BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aksman Ewa (University of Warsaw, Poland)
Title
Inequality of Pre-fiscal and Post-fiscal Income Distribution in European Countries
Nierówności podziału dochodów brutto i netto w krajach europejskich
Source
Ekonomista, 2017, nr 2, s. 144-158, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Nierówności społeczno-gospodarcze, Dochody ludności, Współczynnik Giniego, Analiza regresji, Modele ekonometryczne, Dochód przed opodatkowaniem
Social-economics inequality, People's income, Gini coefficient, Regression analysis, Econometric models, Pre-fiscal income
Note
JEL Classification: C23, D31, E62, H23, H53
streszcz., summ., rez., This work was supported by the National Science Centre in Poland under Grant "Income Redistribution and Public Debt (Statistically-Econometric Approach)" (No. 2013/11B/B/HS4/01078).
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest analiza nierówności dochodów pierwotnych w Europie, a także identyfikacja statystycznej zależności między nierównościami dochodów pierwotnych i dochodów netto, tj. redystrybucyjnego efektu świadczeń społecznych i podatku dochodowego. Badanie empiryczne dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej, a ponadto Islandii, Norwegii i Szwajcarii w latach 2004-2014. Próbę badawczą stanowią gospodarstwa domowe objęte Europejskim Badaniem Dochodów i Warunków Życia (EU-SILC) (wielkość próby waha się od 116 714 gospodarstw w 2004 r. do 226 701 podmiotów w 2014 r.). Model ekonometryczny z efektami stałymi ujawnia, że współczynnik Giniego dla dochodów pierwotnych nie jest statystycznie istotną zmienną objaśniającą redystrybucyjny efekt świadczeń i podatku (kraje o najwyższych rozpiętościach dochodów pierwotnych nie mają bardziej redystrybucyjnych systemów fiskalnych). Co więcej, brana pod uwagę zmienna, jako całościowa miara nierówności dochodowych, która nie rozróżnia pomiędzy różnymi aspektami nierówności, nie wyjaśnia wydatków na świadczenia społeczne w relacji do PKB. Niemniej współczynnik Giniego dla dochodów pierwotnych w pierwszym i drugim kwintylu oraz między tymi kwintylami (wewnątrzgrupowe i międzygrupowe dysproporcje dochodowe) skutkują wyższymi wydatkami socjalnymi. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at assessing inequality of distribution of pre-fiscal income in European countries and capturing the statistical link between the pre-fiscal and post-fiscal income inequality, namely identifying redistributive effect of social transfers and income tax. All EU member states, along with Iceland, Norway and Switzerland in 2004-2014, are covered by the study. Unit data required to calculate the Gini coefficient were obtained from the EU-Survey on Income and Living Conditions (empirical sample ranged from 116 714 households in 2004 to 226 701 households in 2014). Fixed effect panel data model reveals that the original income Gini coefficient is not statistically significant predictor of the taxbenefit redistributive impact, which is expressed in relative terms (on average, countries with the most unequal original income distribution do not have more redistributive fiscal systems). Besides, the key variable of interest, as a comprehensive measure of income inequality, which is not able to discriminate between different aspects of inequality, has no explanatory power while explaining social expenditure-to-GDP ratio. But the original income Gini coefficient within the first quintile, the second quintile and between those two quintiles (within-group and between-group income inequality) turned out to cause social expenditure to grow. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Agostini P., Paulus A., Tassev I., The Effect of Changes in Tax-benefit Policies on the Income Distribution in 2008-2015, EUROMOD Working Paper Series, EM 6/16, July 2016.
 2. Atkinson A.B., Micklewright J., On the Reliabity of Income Data in the Family Expenditure Survey 1970-1977, "Journal of the Royal Statistical Society" 1983, vol. 146, Part 1, Series A.
 3. Atkinson A.B., Reducing Income Inequality in Europe, "IZA Journal of European Labor Studies" 2013, no. 2.
 4. Bargain O., Dolls M., Fuest C, Neumann D., Peichl A., Pestel N., Siegloch S., Fiscal Union in Europe? Redistributive and Stabilising Effects of an EU Tax-Benefit System and Fiscal Equalisation Mechanism, "Economic Policy" 2013, no. 28(75).
 5. Borsi M.T., Metin R., The Evolution of Economic Convergence in the European Union, Discussion Paper no. 28/2013, Deutsche Bundesbank Eurosystem, Frankfurt 2013.
 6. Čok M., Urban I., Distribution of Income and Taxes in Slovenia and Croatia, "Post-Communist Economies" 2007, no. 19(3).
 7. Elbers C, Lanjouw P., Mistiaen J.A., Özler B., Reinterpreting Between Group Inequality, "Journal of Economic Inequality" 2008, no. 6.
 8. Figari E, Verbist G., The Redistributive Effect and Progressivity of Taxes Revisited: An International Comparison Across Europe, XXV Conferenza di Societa Italiana di Economia Pubblica, La Finanza Pubblica Nei Sistemi Multilivello, Pavia, 26-27 Settembre 2013.
 9. Global Wage Report 2014/15: Wages and Income Inequality, International Labour Office, Geneva 2015.
 10. Kanbur R., Income Distribution and Development, in: Handbook of Income Distribution, A.B. Atkinson, F. Bourguignon (eds.), North-Holland Elsevier, Amsterdam 2000.
 11. Lambert P.J., Aronson J.R., Inequality Decomposition Analysis and the Gini Coefficient Revisited, "The Economic Journal" 1993, vol. 103.
 12. Leigh A., How Closely Do Top Income Shares Track Other Measures of Inequality?, "The Economic Journal" 2007, no. 117.
 13. Milanowic B., The Median-voter Hypothesis, Income Inequality and Income Redistribution: an Empirical Test with the Required Data, "European Journal of Political Economy" 2000, vol. 16.
 14. Mezzanzanica M., Santoro A., Verzillo S., The Redistributive Impact of Taxation when Families are Accounted For: Evidence from Italy, Fifth ECINEQ Meeting, Bari 2013.
 15. Mundlak Y., On the Pooling of Time Series and Cross Section Data, "Econometrica" 1978, no. 46.
 16. Paulus A., Ćok M., Figar F, Hegediis P., Kump N., Lelkes O., Levy H., Lietz C, Liipsik S., Mantovani D., Morawski L., Sutherland H., Szivos P., Vork A., The Effects of Taxes and Benefits on Income Distribution in the Enlarged EU, EUROMOD Working Paper 2009, no. EM8/09.
 17. Pyatt G., On the Interpretation and Disaggregation of Gini Coefficients, "The Economic Journal" 1976, no. 86(342).
 18. Svedberg P., World Income Distribution: Which Way?, "The Journal of Development Studies" 2004, no. 5.
 19. The Distribution of Household Income and Federal Taxes, 2010, CBO, Congress of the United States, Congressional Budget Office, Washington, D.C. 2013.
 20. Urban I., Income Redistribution in Croatia: The Role of Individual Taxes and Social Transfers, "Financial Theory and Practice" 2008, no. 32(3).
 21. Wage and Income Inequality in the European Union, Study for the EMPL Committee, European Parliament, Policy Department, Economic and Scientific Policy, January 2015, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536294/IPOL_ STU(2015)536294_EN.pdf
 22. Wagstaff A. et al., Redistributive Effect, Progressivity and Differential Tax Treatment: Personal Income Taxes in Twelve OECD Countries, "Journal of Public Economics" 1999, no. 72.
 23. Wiśniewski M., Wrażliwość mierników nierówności dochodów na zmiany w rozkładzie dochodów, "Przegląd Statystyczny" 1992, nr 1.
 24. Zaidi S., Main Drivers of Income Inequality in Central European and Baltic Countries, Some Insights from Recent Household Survey Data, Policy Research Working Paper No. 4815, The World Bank, Europe and Central Asia Region, Poverty Reduction and Economic Management Department, 2009.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu