BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żarski Jacek (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Dudek Stanisław (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Kuśmierek-Tomaszewska Renata (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Żarski Wojciech (University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Title
Effects of Agricultural Droughts in the Province of Kujawsko-Pomorskie and Possibilities of Minimizing their Impact
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr II/2, s. 813-824, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Klęski żywiołowe, Produkcja zboża, Wyniki badań, Susza
Natural disaster, Corn productions, Research results, Drought
Note
summ.
Abstract
The aim of the research was an evaluation of the frequency and intensity of agricultural droughts and their effects in the province of Kujawsko-Pomorskie as well as to indicate ways of increasing productivity in such drought periods by applying irrigation. It was found that the drought periods around Bydgoszcz occurred in 17 vegetation seasons out of 30 analysed. They were differentiated by intensity and duration but were also characterized by high irregularity of their occurrence. In the past 30-year period, droughts were especially intensified in the years 1989-1995. In the years 2001-2005 droughts were rare (36%), as compared with the previous 15-year period of 1986-2000 (64%). Crop production of some selected agricultural cultivations in the province of Kujawsko-Pomorskie depended to a large extent on the degree of precipitation shortages in the periods of intensified water demand. The best correlations and determination coefficients exceeding 80% concerned maize cultivations. The occurrence of droughts, expressed by the degree of atmospheric precipitation shortages in June and July, led to a decrease in grain crops in the province by 13%, on average. In the extremely dry year of 2006, a decrease by 27%, in relation to average crops, was observed. Active methods of minimizing effects of agricultural droughts are connected mainly with the development of irrigation systems. In the experiments conducted in the years 2006-2016, it was shown that the application of irrigation of barley and maize in the drought periods not only prevented 40-45% decrease in crops but also provided higher cropping level (by 33-40%) than the one obtained on average without irrigation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmura K., Chylińska E., Dmowski Z., Nowak L. (2009). Rola czynnika wodnego w kształtowaniu plonu wybranych roślin polowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9: 33-44.
 2. Czarnecka M., Nidzgorska-Lencewicz J. (2012). Wieloletnia zmienność sezonowych opadów w Polsce. Woda -Środowisko-Obszary Wiejskie, 12, 2(38): 45-60.
 3. Dembek R., Żarski J., Łyszczarz R. (2015). Niedobory opadów atmosferycznych na łąkach dwu i trzykośnych w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III (1): 569-582.
 4. Doroszewski A., Jadczyszyn J., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Mizak K., Łopatka A., Koza P. Górski T., Wróblewska E. (2012). Podstawy systemu monitoringu suszy rolniczej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 12, 2(38): 77-91.
 5. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J. (2009). Klasyfikacja okresów posusznych na podstawie bilansu wody łatwo dostępnej w glebie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 109-117.
 6. Dzieżyc J. (1989). Agrohydrologiczna rejonizacja produkcji roślinnej. In: Potrzeby wodne roślin uprawnych (ed.) J. Dzieżyc, PWN Warszawa, 322-370.
 7. GUS www.gov.stat.pl, (access 30.12.2016).
 8. Januszewska-Klapa K. (2016). Tendencje zmian klimatycznego ryzyka uprawy roślin w wybranych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego. Doctoral thesis UTP Bydgoszcz, 1-125.
 9. Koźmiński C., Michalska B. (2010). Niekorzystne zjawiska atmosferyczne w Polsce. Straty w rolnictwie. In: Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce (ed.) C. Koźmiński, B. Michalska, J. Leśny. Uniwersytet Szczeciński, 9-54.
 10. Kledzik R., Kropkowski M., Rzekanowski Cz., Żarski J. (2015). Ocena efektywności ekonomicznej nawadniania wybranych upraw polowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/1:291-303.
 11. Kuchar L., Iwański S., Gąsiorek E., Diakowska E. (2015). Symulacja warunków hydrotermicznych w północnej części centralnej Polski w perspektywie lat 2050-2060 dla potrzeb produkcji roślinnej i wybranych scenariuszy klimatycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/I: 319-334.
 12. Kundzewicz Z.W., Kozyra J. (2011). Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich. Polish Journal of Agronomy, 7: 68-81
 13. Ludwicka A., Grzybek A. (2010). Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2: 101-111.
 14. Łabedzki L. (2009a). Susze - potencjalne straty w plonach i sposoby przeciwdziałania. In: Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi. (ed.) A. Grzybek. FDPA, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 103-117.
 15. Łabędzki L., (2009b). Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 7-18.
 16. Łabędzki L., Bąk B. (2014). Meteorological and agricultural drought indices used in drought monitoring in Poland: a review. Meteorology, Hydrology and Water Management, 2 (2): 3-14.
 17. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki S. (2011). Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych, 1: 51-63.
 18. Tokarczyk T. (2008). Wskaźniki oceny suszy stosowane w Polsce i na świecie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 7: 167-182.
 19. Tokarczyk T., Szalińska W. (2013). The operational drought hazard assessment schemeperformance and preliminary results. Archives of Environmental Protection, 39, 3: 61-77.
 20. Żarski J. (2011). Tendencje zmian klimatycznych wskaźników potrzeb nawadniania roślin w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5: 29-37.
 21. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Rolbiecki R., Rolbiecki S. (2013). Prognozowanie efektów nawadniania roślin na podstawie wybranych wskaźników suszy meteorologicznej i rolniczej. Rocznik Ochrona Środowiska, 15: 2185-2203.
 22. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Bojar W., Knopik L., Żarski W. (2014). Agroklimatologiczna ocena opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/3: 643-656.
 23. Żarski W. (2012). Utilization of biomass for energy production purposes in the KujawskoPomorskie Province. Examples and development prospects. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 61: 150-159.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.2.2.063
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu