BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dereń Katarzyna (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Cieniawska Beata (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Szewczyk Antonii (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Title
The Average Coverage of Sprayed Objects Depending on the Coefficient of Spray Surface for the Selected Nozzles
Średnie pokrycie opryskiwanych obiektów w zależności od współczynnika powierzchni opryskowych dla wybranych rozpylaczy
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 31-41, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rolnictwo, Maszyny i urządzenia, Wyniki badań, Jakość produktów rolnych
Agriculture, Machinery and equipment, Research results, Quality of agricultural products
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem eksperymentu było określenie średniego pokrycia opryskiwanej powierzchni rośliny, w zależności od przyjętego współczynnika powierzchni opryskowych (Wpo). Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych, przy użyciu opryskiwacza, który poruszał się ze stałą prędkością roboczą, ale przy różnych ciśnieniach pracy. Do badań użyto czterech typów rozpylaczy (standardowych i eżektorowych). Opryskiwanymi obiektami były sztuczne rośliny zaopatrzone w próbniki w postaci papierków wodoczułych, które umieszczano na powierzchniach poziomych i pionowych. Stopień pokrycia określono metodą komputerowej analizy obrazu. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że współczynnik powierzchni opryskowych, ma znaczący wpływ na wielkość średniego pokrycia powierzchni opryskiwanych obiektów. Stwierdzono również, iż w przypadku, kiedy Wpo<1 korzystniej jest do oprysku używać rozpylaczy standardowych, a kiedy Wpo>1, z większym powodzeniem można stosować rozpylacze eżektorowe oraz standardowe dwustrumieniowe.(abstrakt oryginalny)

The primary objective of the experiment was to determine the average coverage of the sprayed liquid on the plant surface according to the adopted coefficient of the spray surface of plants (Wpo). Examinations were performed under laboratory conditions, using a sprayer, which was moving with a constant operating speed, at various operating pressures. During the study four types of nozzles were used: standard and ejector. They sprayed objects, which were artificial plants, equipped with probes in the form of water-sensitive papers. Probes were placed on the horizontal and vertical surfaces of the plants. The degree of coverage was determined by computer image analysis. The analysis of obtained results showed that the coefficient of the surface spray has a significant impact on the size of the average surface coverage of sprayed objects. It was found that in case where the Wpo <1, standard nozzles are better for spraying, and when Wpo > 1, ejector nozzles and standard double may be used more successfully.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Foqué, D., Braekman, P., Pieters, J. G., , D. (2012). A vertical spray boom application technique for conical bay laurel (Laurus nobilis) plants. Crop Protection, 41, 113-121.
 2. Godyń, A., Hołownicki, R., Doruchowski, G. (2008). Ocena rozkładu cieczy opryskowej w sadzie jabłoniowym wykonana za pomocą papieru wodoczułego. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 299-305.
 3. Godyń, A., Hołownicki, R., Doruchowski, G., Świechowski, W. (2012). Zastosowanie skanera laserowego Lidar w technice ochrony roślin. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 63-71.
 4. Gaskinm R. E., Manktelowm D.W.L., May, W., Steele, K.D. (2009). Technologies to maximise preflower spray applications to control scale on kiwifruit. New Zealand Plant Protection, 62. 266-270.
 5. Hołownicki, R., Doruchowski, G., Świechowski, W., Jaeken, P. (2002). Methods of evaluation of spray deposit and coverage on artificial targets. Electronic Journal of Polish Agriculture Universities, 5(1). 1-9.
 6. Koszel M., Sawa, J. (2006). Wpływ parametrów pracy rozpylaczy płaskostrumieniowych na spektrum śladu kropel. Inżynieria Rolnicza, 5, 313-319.
 7. Koszel M., Hanusz, Z. (2008). Porównawcza analiza natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy płaskostrumieniowych. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 195-200.
 8. Koszel M. (2009). Ocena jakości oprysku w sytuacji różnego stopnia zużycia i różnych eksploatacyjnych parametrów rozpylaczy płasko strumieniowych. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 55-60.
 9. Lipiński, A., Choszcz, D., Konopka, S. (2007). Ocena rozpylaczy do oprysku ziemniaków w aspekcie równomierności pokrycia roślin cieczą. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 135-141.
 10. Łuczycka, D., Szewczyk, A., Cieniawska, B. (2014). Nierównomierność pokrycia opryskiwanych obiektów wybranymi rozpylaczami jedno- i dwustrumieniowymi. Inżynieria Rolnicza. 1(149):101-110.
 11. Szewczyk, A. (2010). Analiza ustawienia, parametrów i warunków pracy rozpylacza w aspekcie jakości opryskiwania upraw polowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ISBN 978-83-7717-003-8.
 12. Szewczyk, A., Łuczycka, D. (2010). Wpływ kierunku wiatru na opad rozpylonej strugi cieczy użytkowej podczas opryskiwania płaskich upraw polowych. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 209-215.
 13. Szewczyk, A., Wilczok, G. (2008). Teoretyczny opis rozkładu rozpylanej cieczy w warunkach działania czołowego strumienia powietrza. Inżynieria Rolnicza, 5(103). 292-299.
 14. Szewczyk, A., Łuczycka, D., Rojek, G., Cieniawska, B. (2012). Porównanie stopnia pokrycia obiektów opryskiwanych wybranymi rozpylaczami eżektorowymi jedno- i dwustrumieniowymi. Inżynieria Rolnicza, 2(136), T.1, 325-334.
 15. Zhu, H., Dorner, J. W., Rowland, D. L., Derksen, R. C., & Ozkan, H. E. (2004). Spray penetration into peanut canopies with hydraulic nozzle tips. Biosystems Engineering, 87(3), 275-283.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0024
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu