BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pełka Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Metody wielowymiarowego skalowania obiektów symbolicznych
Methods of Multidimensional Scaling for Symbolic Objects
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 178-185, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Klasyfikacja obiektów, Skalowanie wielowymiarowe
Classification of objects, Multidimensional scaling
Note
summ.
Abstract
Zadaniem skalowania wielowymiarowego obiektów symbolicznych, podobnie jak w klasycznym skalowaniu wielowymiarowym, jest przedstawienie relacji zachodzących między obiektami traktowanymi w przypadku obiektów symbolicznych jako hiperprostopadłościany w przestrzeni wielowymiarowej. Ze względów na możliwości geometrycznej interpretacji otrzymanych wyników jest to najczęściej przestrzeń dwuwymiarowa. Celem artykułu jest zaprezentowanie metody skalowania wielowymiarowego INTERSCAL. W artykule porównano ją z drugą z metod skalowania wielowymiarowego obiektów symbolicznych - metodą SYMSCAL, zaproponowana przez Groenena, Winsberga, Rodrígueza i Didaya. Obie metody skalowania wielowymiarowego dla obiektów symbolicznych (symbolic multidimensional scaling) wymagają, aby danymi wejściowymi była macierz minimalnych i maksymalnych odległości pomiędzy obiektami symbolicznymi. W artykule zaprezentowane zostaną również problemy, jakie mogą wynikać z zastosowania metody INTERSCAL. Artykuł w części empirycznej prezentuje wyniki skalowania wielowymiarowego, uzyskane na przykładzie danych symbolicznych pochodzących z rynku komputerowego. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present one of symbolic clustering methods, the INTERSCAL method with problems, which will be encountered while applying this method. Article compares also this method with another multidimensional scaling method for symbolic objects (SYMSCAL). The article will compare in the empirical part the symbolic multidimensional scaling results based on LCD monitors market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bock H.-H., Diday E. (red.) (2000), Analysis of Symbolic Data. Explanatory Methods for Extracting Statistical Information From Complex Data, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
  2. Denoeux Т., Masson M. (2000), Multidimensional Scaling of Interval-Valued Dissimilarity Data, "Pattern Recognition Letters" vol. 21, issue 1, s. 83-92.
  3. Groenen P.J.F., Winsberg S., Rodríguez O., Diday E. (2005), SymScal: Symbolic Multidimensional Scaling of Interval Dissimilarities, Econometric Report El 2005-15, Erasmus University, Rotterdam.
  4. Lechevallier Y. (red.) (2000), Scientific Report for Unsupervised Classification, Validation and Cluster Representation. Analysis System of Symbolic Official Data Technical Report, raport IST-2000-25161 projektu SODAS.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu