BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębska Anna (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Bieniek Jerzy (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Fabrykowski Emil (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Molendowski Franciszek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Romański Leszek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Title
Exploitation Assessment of New Holland CX780 Combine Harvester
Ocena eksploatacyjna kombajnu New Holland CX780
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 43-51, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rolnictwo, Maszyny i urządzenia, Jakość produktów rolnych
Agriculture, Machinery and equipment, Quality of agricultural products
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono ocenę eksploatacyjną pracy kombajnu New Holland CX7080. W nowoczesnych maszynach do zbioru zbóż nastąpił istotny postęp techniczny i technologiczny, między innymi wzrosła wydajność, a w wyposażeniu pojawiły się elementy poprawiając ich jakość pracy. Celem badań było określenie wydajności pracy kombajnu zbożowego firmy New Holland CX780 z uwzględnieniem czynników mających wpływ na jego pracę. Podczas badań wyznaczono struktury czasu poszczególnych czynności pracy kombajnu i współczynniki wykorzystania tych czasów. Określono także wartość plonów oraz wilgotność zbieranych nasion. Badania dowiodły, że efektywny czas pracy kombajnu w procesie zbioru nasion rzepaku i ziarna pszenicy wynosił niecałe 50% i spowodowany był długim czasem przygotowania maszyny do pracy. Wpływ na wydajność kombajnu w czasie ogólnym zmiany ma jego przygotowanie do pracy i wynosiło ono 22% całkowitego czasu pracy w przypadku zbioru pszenicy i 20% w przypadku zbioru rzepaku.(abstrakt oryginalny)

The article presents an exploitation assessment of New Holland CX780 combine operation. Significant technical and technological progress is visible in modern harvesters. Inter alia, performance increased and elements improving the quality of work of harvesters appeared. The objective of the paper was to determine efficiency of the New Holland CX780 harvester operation including factors which affect its operation. Time structures of particular activities of combine operation and ratios of these times use were determined during tests. Yield value and moisture of collected seeds was determined. Studies proved that effective time of combine operation in the process of rapeseed and wheat grain harvesting was less than 50% and was caused by long preparation of a machine for operation. Preparation for operation of a combine influences its performance in the total time. It was 22% of the total operation time in case of wheat harvesting and 20% in case of rapeseed harvesting.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banasiak, J. (1999). Agrotechnologia. Wydawnictwo PWN, Wrocław, ISBN 83-01-12697-3.
 2. Banasiak, J. (2004). Projektowanie i ocena ekonomiczna procesów agrotechnologicznych. Wydawnictwo PWN, Wrocław, ISBN 83-89189-43-7.
 3. Kuczewski, J., Majewski, Z. (1999). Eksploatacja Maszyn Rolniczych. WSiP, Warszawa, ISBN 83-02-07249-4.
 4. Lorencowicz, E. (2008). Poradnik użytkownika techniki rolniczej w tabelach. APRA, Bydgoszcz, ISBN 83-914532-7-8.
 5. Molendowski F. (2001). Ocena eksploatacyjna kombajnu zbożowego CASE 2188. Inżynieria Rolnicza, 12(32), 214-218.
 6. Molendowski F. (2006). Badania porównawcze kombajnu BOURGOIN JDL 410D z BOURGOIN GX 406. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 327-334.
 7. Molendowski, F., Romański, L., Hutnik, K. (2011). Ocena porównawcza kombajnu zbożowego New Holland CS6070 z kombajnem Bizon Rekord Z-058. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 223-228.
 8. Molendowski, F., Romański, L., Górnik, Ł. (2012). Ocena eksploatacyjna wybranych kombajnów do zbioru zbóż metodą wskaźnika zespolonego. Inżynieria Rolnicza, 4(139), 277-284.
 9. Molendowski F., Śiwiec L., (2001). Ocena eksploatacyjna kombajnu zbożowego ERNTE MEISTER MDW 527 STS. Inżynieria Rolnicza, 12(32), 225-231.
 10. Mulka C., Molendowski F., Śiwiec L. (1996). Badania porównawcze kombajnów Claas Dominator 108, John Deere 1188 i Bizon Gigant z-060. Zesz. Nauk. AR Wroc., Mechanizacja rolnictwa IV. 302, 175-181.
 11. Muzalewski, A. (2008). Zasady doboru maszyn rolniczych. IBMiER, Warszawa, ISBN 978-83- 89806-21-5.
 12. Wendel, C. H. (2004). Farm Implements & Antiques, Iola, ISBN 0-87349-568-3.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0025
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu