BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malina Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Ocena stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Assessment of Work Conditions Differentation in Poland in Comparison with European Union Countries
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 210-218, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Warunki pracy, Zatrudnienie
Working condition, Employment
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Podstawowym celem pracy jest zbadanie i ocena stanu warunków i bezpieczeństwa pracy w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Ocena warunków pracy oraz śledzenie zmian w zakresie bezpieczeństwa pracy dają podstawy do podejmowania działań i prowadzenia odpowiedniej polityki w dziedzinie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy zgodnej z wymogami i standardami Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The paper presents results concerning work conditions in Poland and EU countries. The work conditions researches include such issues as: work time, work organization and safety, work salary, work disability and social benefits concerning accidents at work and occupational diseases. Based on the researches the Author discussed of work conditions differentiation and compared work safety status in Poland and EU countries regarding adjustment accommodation to European Union standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Annual Review of Working Conditions in the EU: 2005-2006, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (www.eurofound.eu.int).
  2. EU Labour Force Survey: Population and Social Conditions, "Statistics in Focus" 2005 nr 9.
  3. EU Labour Force Survey: Population and Social Conditions, "Statistics in Focus" 2006 nr 6.
  4. Gasińska M. (1997), Warunki pracy w Polsce w okresie przemian, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 6.
  5. Głąbicka K. (2005), Rynek pracy w jednoczącej się Europie, Wyd. WSP TWP, Warszawa.
  6. Kryńska E. (red.) (2004), Polski rynek pracy. Niedopasowania strukturalne, IPiSS, Warszawa.
  7. Rzepecki J. (1999), Ekonomiczne stymulatory poprawy warunków pracy w Polsce, "Polityka Społeczna. Miesięcznik Poświęcony Pracy i Sprawom Socjalnym" nr 8.
  8. Świątkowski A. (2004), Podstawy prawne wykonywanej pracy w dotychczasowej działalności MOP, "Polityka Społeczna. Miesięcznik Poświęcony Pracy i Sprawom Socjalnym" nr 4.
  9. Warunki pracy w 2000 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2001.
  10. Wyka T. (2001), Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w działalności normotwórczej MOP, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 12.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu