BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Diakun Jarosław (Politechnika Koszalińska), Dolik Kamil (Politechnika Koszalińska), Kopeć Adam (Politechnika Koszalińska)
Title
The Influence of Steam Cold Trap in the Vacuum Chamber Installation on the Ice Sublimation Speed
Wpływ zastosowania wymrażacza pary wodnej w instalacji komory próżniowej na szybkość sublimacji lodu
Source
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 53-61, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Badanie jakości, Wyniki badań
Agriculture, Quality research, Research results
Note
summ., streszcz.
Abstract
Praca stanowi kontynuację badań dotyczących różnic w szybkości sublimacji lodu czystego i zawartego w materiale porowatym, których wyniki opublikowano w Technica Agraria 12(1-2)/2013 (Diakun, Dolik, Kopeć "Szybkość sublimacji lodu swobodnego i lodu z tuszki szprota"). Wykorzystane w badaniach stanowisko pomiarowe uzupełniono o wymrażacz pary wodnej, który ma za zadanie zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do pompy próżniowej oraz intensyfikację procesu sublimacji lodu. Wykonano porównawczo próby działania instalacji z wymrażaczem pary wodnej i bez wymrażacza. Materiałem badawczym (próbkami) były: bryłka lodu, zamrożone tuszki szprotów i lód zamrożony w gąbce (model materiału porowatego). Celem badań było sprawdzenie wpływu wymrażacza na warunki panujące w komorze podczas sublimacji oraz na szybkość procesu. Oceniono również różnice w szybkości sublimacji lodu: z powierzchni swobodnej, z tuszki ryby i zamrożonego w gąbce. Uzyskane wyniki wykazały znaczne zwiększenie szybkości sublimacji lodu podczas prowadzenia procesu z aktywnym wymrażaczem pary wodnej.(abstrakt oryginalny)

This work is a continuation of research on the differences in the sublimation speed of free ice and ice contained in the porous material. The results of previous research were published in Technica Agraria 12(1-2)/2013 (Diakun, Dolik, Kopec "The sublimation speed of free ice and ice in the sprat carcass"). A test stand used in studies was supplemented by a cold trap to prevent the steam flow into the vacuum pump and for the intensification of the ice sublimation process. The comparative tests: with the cold trap and without were performed. The research material (samples) was in the form of ice nugget, frozen sprat carcasses and ice frozen within the sponge (porous material model). The aim of the study was to examine the cold trap impact on the conditions within the vacuum chamber during sublimation and the speed of the process. The differences in the sublimation speed for the free ice, the ice from the frozen sprat and from the model were rated. The results showed a significant increase in the sublimation speed during the process with the active cold trap.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Diakun, J., Dolik, K., Kopeć, A. (2013). Szybkość sublimacji lodu swobodnego i lodu z tuszki szprota. Technica Agraria, 12(1-2), 13-20.
 2. Duan, X., Zhang, M., Mujumdar, A. S., Wang, S. (2010). Microwave freeze drying of sea cucumber (Stichopus japonicus). Journal of Food Engineering, 96, 491-497.
 3. Gujgo, E.I., Żurawska, N.K., Kauchczeszwili, E.I. (1968). Suszenie sublimacyjne produktów spożywczych. Przeł. Z. Pazoła, W, Promiński. WPL, Warszawa.
 4. Huang, L., Zhang, M., Mujumdar, A. S., Lim, R. (2011). Comparison of four drying methods for restructured mixed potato with apple chips. Journal of Food Engineering, 103, 279-284. Doi:10.1016/j.jfoodeng.2010.10.025.
 5. Kopeć, A. (2008). Czas rozmrażania i rehydratacji w procesie rozmrażania mięsa metodą sublimacyjno-próżniowo-parową. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 6, 109-110.
 6. Kopeć, A., Diakun, J. (2005). Kinetyka zmiany masy i temperatury w procesie sublimacyjno-parowopróżniowego rozmrażania mięsa. Agricultural Engineering, 11(71), 251-258.
 7. Kopeć, A., Diakun, J. (2007). Wyznaczenie stopnia odwodnienia sublimacyjnego w procesie sublimacyjno-próżniowo-parowego rozmrażania mięsa. Agricultural Engineering, 5(93), 229-236.
 8. Kramkowski, R., Stępień, B., Peroń, S. (2003). Wybrane aspekty sublimacyjnego suszenia przy wytwarzaniu żywności szybkoodtwarzalnej. Acta Agrophysica, 2, 339-346.
 9. Lewicki, P. (red.) (1999). Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT Warszawa. ISBN 83-204-2324-4.
 10. Rząca, M., Witrowa-Rajchert, D. (2007). Suszenie żywności w niskiej temperaturze. Przemysł Spożywczy, 4, 30-35.
 11. Witrowa-Rajchert, D. (2008). Suszarki sublimacyjne do żywności. Przemysł Spożywczy, 4, 14-20.
Cited by
Show
ISSN
2083-1587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0026
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu