BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzęsiok Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Porównanie metody gradientowej wykorzystującej transformację logistyczną z wybranymi metodami dyskryminacji
Comparison of Gradient Boosting Method Using the Multiple Logistic Transform with Other Classification Methods
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 245-252, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Metoda gradientu, Analiza dyskryminacyjna, Analiza porównawcza
Gradient method, Discriminant analysis, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Metoda MART, stosowana w regresji, generuje modele charakteryzujące się niskimi wartościami błędów predykcji. Na ogół jest ona najdokładniejsza w badanej grupie metod. Dla jej modyfikacji - omawianej metody gradientowej, otrzymaliśmy relatywnie dobre wartości błędów klasyfikacji, obliczonych na zbiorach testowych. Jednak w porównaniu z innymi metodami regresji otrzymujemy zawsze błędy klasyfikacji o co najmniej kilka procent wyższe niż np. dla modeli skonstruowanych na podstawie metody wektorów nośnych lub zagregowanych drzew Breimana. Warto podkreślić, że atutem omawianej metody gradientowej jest jej przynależność do klasy metod nieparametrycznych. Nie wymaga ona znajomości rozkładów badanych zmiennych ani analitycznych postaci związków między nimi. Ponadto, ponieważ jest oparta na drzewach klasyfikacyjnych, pozwala na wprowadzanie do konstruowanego modelu zmiennych zarówno metrycznych, jak i niemetrycznych. (fragment tekstu)

The main subject of this paper is related to gradient boosting method using the multiple logistic transform. This is a method for classification, which is based о MART - the multiple additive regression trees. The goal of the article is to compare the presented method with other classification methods in terms of classification error generated by the final model. T analysis was conducted on some real and artificial benchmarking data sets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Freund Y., Schapire R. (1997), A Decision-Theoretic Generalization of On-Line Learning and an Application to Boosting, "Journal of Computer and System Sciences" 55, s. 119-139.
  2. Friedman J.H. (2001), Greedy Function Approximation: a Gradient Boosting Machine, Technical report, Dept, of Statistics, Stanford University.
  3. Friedman J.H., Hastie Т., Tibshirani R. (1999), Additive Logistic Regression: a Statistical View of Boosting, Technical report, Dept, of Statistics, Stanford University.
  4. Gatnar E. (2000), Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Hastie Т., Tibshirani R., Friedman J.H. (2001), The Elements of Statistical Learning, Springer-Verlag, New York.
  6. Meyer D., Leisch F., Hornik K. (2002), Benchmarking Support Vector Machines, Report no. 78, Vienna University of Economics and Business Administration, http://www.wuwien.ac.at/am/Download/report78.pdf.
  7. Rozmus D. (2004), Random forest jako metoda agregacji modeli dyskryminacyjnych, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Taksonomia 11, nr 1022, AE, Wrocław, s. 441-448.
  8. Trzęsiok M. (2004), Analiza wybranych własności metody dyskryminacji wykorzystującej wektory nośne, [w:] A.S. Barczak (red.), Postępy ekonometrii, AE, Katowice, s. 331-342.
  9. Trzęsiok J. (2006), Analiza wybranych własności metody MART, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Taksonomia 13, nr 1126, AE, Wrocław, s. 510-518.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu