BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strahl Danuta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Markowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na identyfikatory gospodarki opartej na wiedzy
Classification of European Regional Space with Regard to Factors Identifying Knowledge Based Economy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 261-269, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Przestrzeń geograficzna, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Klasyfikacja
Geographic space, Knowledge-based economy, Classification
Note
summ.
Abstract
Fundamentalnym wyznacznikiem procesów rozwojowych w ostatnich latach staj gospodarka oparta na wiedzy (GOW). Identyfikacja GOW ze względu na jej złożoność i trudności w wyodrębnianiu z ogólnych procesów rozwojowych nie jest łatwa i wymaga wykorzystania zarówno właściwych jej identyfikatorów, jak i metod badawczych. Możliwe do wykorzystania mogą okazać się narzędzia wielowymiarowej analizy statystycznej. Zasadniczymi celami artykułu jest klasyfikacja, za pomocą narzędzi wielowymiarowej analizy statystycznej, europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na wskaźniki GOW oraz identyfikacja regionów będących europejskimi lub krajowymi centrami bądź ośrodkami ze szczególnym uwzględnieniem ich profili. (fragment tekstu)

The article takes up an attempt to identify European regional space of NUTS 2 level with regard to the level of knowledge based economy (KBE) and putting particular emphasis on national and European centers. Methods of multidimensional statistical analysis constituted the analytical tool. The following variables were accepted as factors identifying knowledge based economy: share of employed tertiary education graduates in the overall number of population aged 25-64, share of population participating in continual education in the overall population number aged 25-64, number of patents per 1 million of workforce, share of population employed in services "based on knowledge", share of high- and mid-tech industry employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Cooke P. (2006), Bliskość, wiedza, powstawanie innowacji, "Studia Regionalne; Lokalne" 2.
  2. European Innovation Scoreboard 2005. Comparative Analysis of Innovation Performance (2005), European Trend Chart on Innovation, European Commission.
  3. Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005 (2005), European Trend Chart on Innovation, European Commission.
  4. Strahl D. (2006), Strukturalna miara rozwoju obiektów hierarchicznych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Ekonometria 16, nr 1100, AE, Wrocław.
  5. Strahl D., Wykorzystanie strukturalnej miary rozwoju oraz mierników European Innovation Scoreboard do pomiaru innowacyjności regionalnej, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Ekonometria, AE, Wrocław, w druku.
  6. Strahl D. (2002), Klasyfikacja regionów z medianą, Zastosowania metod ilościowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Ekonometria 10, nr 950, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu