BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozpędowska-Matraszek Danuta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zastosowanie metod aglomeracyjnych w analizie przestrzenno-czasowej modelowania bezrobocia rejestrowanego w Polsce
Application of Clustering Methods in Space-Time Modeling of Labour Unemployment in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 279-287, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Bezrobocie, Analiza przestrzenna
Unemployment, Spatial analysis
Note
summ.
Abstract
Zastosowanie metody aglomeracyjnej umożliwiło wyodrębnienie województw podobnych do siebie pod względem średniego poziomu stopy bezrobocia rejestrowanego oraz pogrupowanie ich. Dzięki temu zredukowano wymiar danych statystycznych oraz otrzymano panele niezbilansowane, na których przeprowadzono dalsze analizy. W celu zbadania zróżnicowania stóp bezrobocia rejestrowanego w Polsce oszacowano parametry modelu panelowego niezbilansowanego na próbie przestrzenno-czasowej. Zastosowanie danych panelowych do estymacji dało możliwość jednoczesnego wykorzystania informacji o dynamice zarówno w czasie, jak i o indywidualnej specyfice obserwowanych obiektów, dzięki czemu otrzymano informacje o wpływie poszczególnych grup województw na badane zmienne. (fragment tekstu)

In this paper, there are presented the results of the spatiotemporal analysis concerning unemployment rates in Poland. The empirical research refers to the unemployment labour, education market end unemployment state in some period of time, for Polish voivodships. Quarterly data were used in these analysis (from IV quarter 1996 to I quarter 2006) clustering metod was implemented to point out the most similar voivodships in Poland. Using panel date to estimate allowed both using the inflection about time and specification of observed objects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Arellano M. (2003), Modelling Optimal Instrumental Variables for Dynamic Panel Data Models, Centro de Estudios Monetariosy Financieros, Madrit, Working Papers No 2003_0310.
  2. Dańska B. (2000), Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych, [w:] B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, t. 3, Wyd. Absolwent, Łódź.
  3. Malina A., (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, Kraków, s. 32-33.
  4. Hudson R.A., Owen A.L. (1996), Estimating Dynamie Panel Data Models: A Practical Guide for Macroeconomists, Federal Reserve Board of Governors.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu