BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misztal Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wybrane metody analizy i prognozowania czasu pobytu na OIOM pacjentów z chorobą wieńcową
Selected Methods for Analysis and Prediction of ICU Length of Stay among Patients With CAD
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 288-296, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Medycyna, Leczenie, Prognozowanie
Medicine, Medical treatment, Forecasting
Note
summ.
Abstract
Celami referatu były porównanie ośrodków pod względem czasu pobytu pacjenta na OIOM oraz próba wyodrębnienia przedoperacyjnych czynników ryzyka mających wpływ na przedłużony czas pobytu operowanych pacjentów na OIOM. (fragment tekstu)

In the paper the dataset of 4642 patients, treated surgically due to coronary artery disease during October 2003 to December 2005 in 12 Polish Cardiac Departments was analysed. The objective of the study was to compare ICU length of stay among patients from different hospitals and an attempt to assess preoperative risk facto associated with prolonged ICU stay on the basis of RIDIT analysis, logistic regression, discriminant analysis and classification and regression trees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bross I. (1958), How to Use RIDITAnalysis, "Biometrics", s. 14-19.
  2. Chan K.-Y., Loh W.-Y. (2004), LOTUS: An Algorithm for Building Accurate and Comprehensible Logistic Regression Trees, "Journal of Computational and Graphical Statistics" vol. 13, issue 4, s. 826-852.
  3. Domański C., Iwaszkiewicz A., Jaszewski R., Okoński P., Zasłonka J. (red.) (2006), Polska Skala Ryzyka Operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, Wydawnictwo Medycyna Plus, Warszawa.
  4. Domański Cz., Iwaszkiewicz-Zasłonka A., Jaszewski R., Zasłonka J. (red.) (2003), Zastosowanie metod statystycznych w badaniach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych operacyjnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Fleiss J.L., Chilton N.W., Wallenstein S. (1979), Ridit Analysis in Dental Clinical Studies, ,J Dent Res" 58(11), s. 2080-2084.
  6. Kim H., Loh W.-Y. (2001), Classification Trees With Unbiased Multiway Splits, "Journal of the American Statistical Association" 96, s. 598-604.
  7. Kleinbaum D. G., Klein M. (2002), Logistic Regression, Springer-Verlag, New York.
  8. Loh W.-Y. (2002), Regression Trees with Unbiased Variable Selection and Interaction Detection, "Statistica Sinica" vol. 12, s. 361-386.
  9. Morton A. (red.) (2004), Methods for Hospital Epidemiology and Healthcare Quality Improvement, www.eicat.com.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu