BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lula Paweł (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Czynniki determinujące wyznaczanie odległości pomiędzy drzewami zdefiniowanymi w języku XML
The Determinants of the Distance Between XML Trees
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 297-304, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Miara odległości, Język XML
Distance measures, XML language
Note
summ.
Abstract
Tematyka niniejszego opracowania skupiona jest wokół problemu wyznaczania odległości pomiędzy obiektami opisywanymi za pomocą struktur drzewiastych. Zakres omawianych problemów ograniczony został do tych aspektów, które znajdują swoje zastosowanie przy wyznaczaniu odległości pomiędzy obiektami zdefiniowanymi w postaci zapisów w języku XML. Podstawowymi celami pracy są identyfikacja czynników determinujących odległość pomiędzy drzewami zdefiniowanymi za pomocą języka XML oraz wskazanie ich wpływu na wyznaczaną odległość. W kolejnych punktach pracy zamieszczono charakterystykę struktur drzewiastych oraz zaprezentowano ich rolę w języku XML. Następnie dokonano krótkiego przeglądu znanych z literatury propozycji metod pomiaru odległości pomiędzy drzewami. Dalsze punkty pracy zawierają próbę identyfikacji elementów, których uwzględnienie jest konieczne przy formułowaniu miary odległości dla drzew. Końcowe fragmenty opracowania zawierają wnioski podsumowujące oraz uwagi implementacyjne dotyczące praktycznych aspektów realizacji obliczeń. (fragment tekstu)

The issue of distance calculation between XML trees is the main subject of the; paper. Tree structures and their applications in XML technology were shown in the first part of the study. Some remarks on edit distance between trees and on two new algorithms of XML distance calculation are presented next. Finally the list of factors which determine the distance between trees is proposed and discussed. The analysis shows that the universal method of distance calculation does not exist and it is necessary to formulate the method of tree distance evaluation for each problem independently. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bhavsar V.C., Boley H., Yang L. (2004), A Weighted-Tree Similarity Algorithm for\ Multi-Agent Systems in E-business Environments, http://www.cs.unb.ca/~boley /treesimilarity/BhavsarBoleyYang-CI.pdf, 15.10.2006.
  2. Corley C., Csomai A., Mihalcea R. (2005), Text Semantic Similarity with Applici tions, Department of Computer Science, University of North Texas, http://cerl.iunt.edu/~corley/pub/paper65.ranlp.2005.pdf, 15.10.2006.
  3. Cormen Т.Н., Leiserson C.E., Stein C. (2004), Wprowadzenie do algorytmów Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  4. Long J., Schwartz D.G., Stoecklin S. (2005), An XML Distance Measure, http://www.cs.fsu.edu/~stoeckli/PubIicationsVitae/XMLDistanceMeasure.pdf, 15.10.2006.
  5. Selkow S.M. (1977), The Tree-to-Tree Editing Problem, "Information Processing Letters" vol. 6, nr 6, s. 184-187.
  6. Tai K.-C. (1979), The Tree-to-Tree Correction Problem, ,Д. ACM" vol. 26, nr 3, s. 422-433.
  7. Wagner R., Fisher M. (1974), The String-to-String Correction Problem, ,J. ACN vol. 21, nr 1, s. 168-173.
  8. Zhang K., Shasha D. (1989), Simple Fast Algorithms for the Editing Distance Between Trees and Related Problems, "SIAM Journal on Computing" vol. 18, nr 6, s. 1245-1262.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu