BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymoniuk Barbara (Politechnika Lubelska)
Title
Klaster jako sieć interesariuszy według założeń marketingu 3.0
Cluster as a Network of Stakeholders According to the Assumptions of Marketing 3.0
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017, nr 17 (66), s. 170-179, tab., bibliogr. 28 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Klastry, Organizacje sieciowe, Interesariusze, Marketing
Business cluster, Network organisations, Stakeholders, Marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł został oparty na wynikach badań, przeprowadzonych na próbie 16 Krajowych Klastrów Kluczowych. Przedstawia on klastry jako szczególny rodzaj sieci organizacyjnych, w których uczestnikami są ich interesariusze. Wykazano w nim, że polskie klastry podejmują działania marketingowe zgodnie z podstawowymi założeniami Marketingu 3.0., dbając o spełnienie oczekiwań uczestników swojej sieci organizacyjnej w sferze racjonalnej, emocjonalnej i duchowej. Na podstawie dokonanych badań oraz doświadczeń z pracy eksperckiej i organizacyjnej w klastrach, autorka formułuje rekomendacje oraz wnioski odnośnie wzmacniania sieci organizacyjnych klastrów przy zaangażowaniu ich interesariuszy. (abstrakt oryginalny)

This article is based on research conducted in Poland on the sample of 16 National Key Clusters. These clusters are described here as special types of organizational networks, in which participate their stakeholders. Research indicates that marketing actions of these clusters are compatible with the fundamental assumptions of Marketing 3.0, and meet the participants expectations in the rational, emotional and spiritual sphere. Based on research and experience taken from the author`s expertise and organizational work in clusters, she formulates conclusions and recommendations on involving the cluster stakeholders in strengthening its organizational network. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bakalarska J.: Marketing wartości. Słowa i Myśli, Lublin 2016.
 2. Hołub-Iwan J., Wielec Ł.: Opracowanie systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (Raport "Charakterystyka krajowego klastra kluczowego w oparciu o analizę źródeł wtórnych"). PARP, Warszawa 2014.
 3. Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, pod red. M. Koszarek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 4. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I.: Marketing 3.0. MT Biznes, Warszawa 2016.
 5. Podgórska J. (red.): Standardy zarządzania klastrem. Wersja druga, zaktualizowana. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2016
 6. Skowron S.: Klient w sieci organizacyjnej. Difin, Warszawa 2013.
 7. Skowron S., Szymoniuk B.: Rola marketingu w budowaniu efektów synergicznych organizacji sieciowych [w:] J. Koszałka (red.) "Marketing. Ujęcie terytorialne". Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010, s. 111-132.
 8. Skowron S., Szymoniuk B.: Marketing and sustainable development. Problemy Ekorozwoju (Problems of Sustainable Development), Vol.9, Nr 2/2014, s. 39-46.
 9. Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu, Warszawa 2011.
 10. Szymoniuk B.: Budowanie kapitału społecznego klastrów w semi-globalnym otoczeniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 267 "Handel i inwestycje w semi-globalnym otoczeniu", t. 2., Wrocław 2012, s. 289-298.
 11. Walukiewicz S.: Kapitął społeczny. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2012.
 12. Klaster Dolina Lotnicza: www.dolinalotnicza.pl
 13. Klaster Interizon: http://interizon.pl
 14. Klaster Obróbki Metali: http://metalklaster.pl
 15. Mazowiecki Klaster ICT: http://klasterict.pl
 16. Polski Klaster Aluminium: www.polskiealuminium.pl
 17. Wschodni Klaster Budowlany: http://www.budowlanyklaster.pl
 18. Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia": http://zielonachemia.eu
 19. Klaster Lifescience Kraków: http://lifescience.pl
 20. MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych: http://www.medsilesia.com
 21. NUTRIBIOMED Klaster: http://www.nutribiomed.pl
 22. Śląski Klaster Lotniczy: www.aerosilesia.eu
 23. Wschodni Klaster ICT: http://ecict.eu
 24. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu: http://klasterodpadowy.com/
 25. Klaster Zrównoważona Infrastruktura: http://klasterzi.pl
 26. Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe: http://www.klasterlogtrans.pl
 27. Bydgoski Klaster Przemysłowy: http://www.klaster.bydgoszcz.pl
 28. Portal Innowacji: http://www.pi.gov.pl/
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu