BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziemba Monika (Akademia Pomorska w Słupsku), Ziemba Paweł (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Budowa ontologicznej bazy wiedzy w dziedzinie literaturoznawstwa
Construction of an Ontological Knowledge Base in the Area of Literary Studies
Source
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, T. 83, s. 83-95, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Bazy danych, Literatura, Ontologia
Databases, Literature, Ontology
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono proces konstrukcji bazy wiedzy z dziedziny literaturoznawstwa. Baza w szczególności zawiera wiedzę dotyczącą występowania zjawiska muzyczności w dramatach. Ma ona służyć pomocą literaturoznawcom w trakcie analizy utworów literackich. W bazie zawarto: koncepty odnoszące się do rodzajów muzyczności i jej cech oraz instancje reprezentujące dramaty literackie i ich autorów. Proces konstrukcji bazy wiedzy oparto na najczęściej stosowanych w literaturze metodykach NeOn i Methontology. Weryfikacja zbudowanej bazy wiedzy, z zastosowaniem pytań kompetencyjnych, wykazała, że baza jest zbudowana poprawnie i dostarcza wartościowych informacji na temat występowania muzyczności w utworach literackich. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the process of constructing of the knowledge base in the field of literary studies. The knowledge base contains a knowledge about the occurrence of musicalilty phenomena in literary dramas. It is intended to help literary scholars in the analysis of literary works. The database contains: concepts relating to the types of musicality and its characteristics, and instances representing literary dramas and their authors. The process of constructing of the knowledge base was based on the most commonly used NeOn and Methontology methodologies. Verification of the knowledge base was performed using competence questions. It has shown that the knowledge base is built correctly and provides valuable information about the occurrence of musicality in literary works. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 2. Segev A., Gal A., Enhancing portability with multilingual ontology-based knowledge management, Decision Support Systems, 45(3), 2008, 567-584.
 3. Haghighi P.D. i in., Development and evaluation of ontology for intelligent decision support in medical emergency management for mass gatherings, Decision Support Systems, 54(2), 2013, 1192-1204.
 4. Guzman-Arenas A., Cuevas A.D., Knowledge accumulation through automatic merging of ontologies, Expert Systems with Applications, 37(3), 2010, 1991-2005.
 5. Chen R.C. i in., A recommendation system based on domain ontology and SWRL for antidiabetic drugs selection, Expert Systems with Applications, 39(4), 2012, 3995-4006.
 6. Gruber T.R., A translation approach to portable ontology specifications, Knowledge Acquisition, 5(2), 1993, 199-220.
 7. Zhu L., Yang Q., Chen W., Research on Ontology Integration Combined with Machine Learning, Proceedings of the Second International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, IEEE, vol. 1, 2009, 464-467.
 8. Ivanovic M., Budimac Z., An overview of ontologies and data resources in medical domains, Expert Systems with Applications, 41, 2014, 5158- 5166.
 9. Hepp M., Ontologies: state of the art, business potential, and grand challenges, Computing for Human Experience, 7, 2008, 3-22.
 10. Gruninger M., Lee J., Ontology Applications and Design, Communications of the ACM, 45(2), 2002, 39-41.
 11. Villanueva-Rosales N., Dumontier M., yOWL: An ontology-driven knowledge base for yeast biologists, Journal of Biomedical Informatics, 41(5), 2008, 779-789.
 12. Saa R. i in., An ontology-driven decision support system for high-performance and cost-optimized design of complex railway portal frames, Expert Systems with Applications, 39(10), 2012, 8784-8792.
 13. Shue L.Y., Chen C.W., Shiue W., The development of an ontology-based expert system for corporate financial rating, Expert Systems with Applications, 36(2), 2009, 2130-2142.
 14. Ziemba P. i in., Construction and Restructuring of the Knowledge Repository of Website Evaluation Methods, Information Technology for Management. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ISM 2015 and AITM 2015, Lodz, Poland, September 2015, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 243. Springer, Switzerland 2016, 29-52.
 15. Ziemba P. i in., Integration of Domain Ontologies in the Repository of Website Evaluation Methods, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 5, 2015, 1585-1595.
 16. Ziemba P. i in., Knowledge Management in Website Quality Evaluation Domain, Computational Collective Intelligence. ICCCI 2015, Part II. LNAI, vol. 9330, Springer, Heidelberg 2015, 75-85.
 17. Goczyła K., Ontologie w systemach informatycznych, Exit, 2011.
 18. Martinez-Cruz C., Blanco I.J., Vila M.A., Ontologies versus relational databases: are they so different? A comparison, Artificial Intelligence Review, 38(4), 2012, 271-290.
 19. Wątróbski J., Ziemba P., Analiza metodyk budowy ontologii zasobów internetowych, Informatyka Ekonomiczna, 2, 2015, 60-73.
 20. Corcho O. i in., Building Legal Ontologies with METHONTOLOGY and WebODE, Lecture Notes in Computer Science, 3369, 2005, 142-157.
 21. Villazon-Terrazas B. i in., A network of ontology networks for building e-employment advanced systems, Expert Systems with Applications, 38(11), 2011, 13612-13624.
 22. Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012.
 23. Ziemba P., Jankowski J., Wolski W., Dobór języka reprezentacji wiedzy w ontologiach dziedzinowych, Informatyka Ekonomiczna, 1, 2015, 84-100.
Cited by
Show
ISSN
2451-4543
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu