BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalik Ewa (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
Title
Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020
Supporting Regional Development in Poland in the Financial 2014-2020 - Case Study
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 127-136, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Polityka spójności, Rozwój regionalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Fundusze unijne, Programy operacyjne
Cohesion policy, Regional development, Instruments supporting regional development, EU funds, Operational programmes
Note
JEL Classification: R58, F15
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Wykorzystanie funduszy europejskich jest jednym z głównych determinant rozwoju regionalnego. W ramach wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, które zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Na lata 2014-2020 Komisja Europejska zatwierdziła 22 programy (6 krajowych i 16 regionalnych).(abstrakt oryginalny)

The use of European funds is one of the main determinants of regional development. As part of the financial support from the European Union in 2014-2020 Poland will receive 82.5 billion euros, which will be invested in increasing the competitiveness of the Polish economy, improving social and territorial cohesion of the country, and in improving the efficiency and effectiveness of the administration. For 2014-2020, the European Commission has approved 22 programs (6 national and 16 regional).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brol R. (2016), Rozwój regionalny - zakres pojęciowy [w:] D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Głuszczuk D. (2011), Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, "Ekonomia", nr 5.
  3. Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J. (1998), Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, KPZK PAN, Warszawa.
  4. Komisja Europejska (2015), Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na lata 2014-2020: teksty urzędowe i komentarze, http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=pl&publicationId=811 (dostęp: 12.09.2016).
  5. Kuciński K., red. (2010), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa.
  6. Małuszyńska E., Mazur G., red. (2015), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa.
  7. Strategia Rozwoju Kraju 2020, https://www.mr.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf (dostęp: 13.09.2016).
  8. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062271658 (dostęp: 12.09.2016).
  9. [www 1] https://rpo.slaskie.pl/czytaj/informacje_ogolne_ZIT_RIT (dostęp: 14.09.2016).
  10. [www 2] https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/dowiedz-sie-wiecejo-funduszach-europejskich/ (dostęp: 14.09.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu