BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Widz Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rola centralnego kontrahenta w rozliczeniach transakcji na rynku nieregulowanym OTC na przykładzie działalności KDPW_CCP
The Role of the Central Counterparty in Clearing of OTC Transactions Based on the Activity of KDPW_CCP
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 1, s. 113-123, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Izba rozliczeniowa, Kontrahent, Transakcje handlowe
Clearing house, Contractor, Commercial transaction
Note
JEL Classification: G23
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest analiza realizacji zadań z zakresu rozliczania transakcji z rynku OTC przez izbę rozliczeniową w Polsce. Wynikają one z nowych regulacji europejskich. W analizie uwzględniono zarówno rozwiązania organizacyjno-prawne zastosowane w tym obszarze, jak i dotychczasowy rozwój usług rozliczania transakcji OTC świadczonych przez KDPW_CCP. Badanie objęło okres od momentu rozpoczęcia działalności przez KDPW_CCP do 1 maja 2016 r.(abstrakt oryginalny)

The paper is an analysis of the role of KDPW_CCP as a the central counterparty in clearing of OTC transactions in Poland. Central clearing for certain classes of OTC instruments, application of risk mitigation techniques for non-centrally cleared OTC derivatives and reporting to trade repositories are the main obligations imposed by the EMIR Regulation. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Folder informacyjny KDPW_CCP.
 2. KDPW_CCP - Leader in the CEE Region, www.kdpwccp.pl/en/Press-Room/Documents/KDPW_CCP_EU_EN.pdf [data dostępu: 10.01.2017].
 3. Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), KDPW_CCP.
 4. Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP, www.kdpwccp.pl/en/Press-Room/Documents/BroszuraCCP_cmyk_2.pdf [data dostępu: 10.01.2017].
 5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz. Urz. UE L 52/11 z 23 lutego 2013 r.).
 6. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych (Dz. Urz. UE L 52/37 z 23 lutego 2013 r.).
 7. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz. Urz. UE L 52/41 z 23 lutego 2013 r.).
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27 lipca 2012 r.).
 9. Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, KDPW_CCP.
 10. www.esma.europa.eu [data dostępu: 10.01.2017].
 11. www.kdpwccp.pl [data dostępu: 10.01.2017].
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.113
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu