BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlas Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Powiązania gospodarcze między Polską i Wielką Brytanią w kontekście Brexitu
Economic Relations Between Poland and Great Britain in the Context of Brexit
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 169-183, tab., bibliogr. 44 poz.
Keyword
Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Wymiana handlowa, Obrót towarowy, Handel usługami, Brexit
International economic cooperation, Trade exchange, Commodity turnover, Services trade, Brexit
Note
JEL Classification: F15, F02
streszcz., summ.
Country
Wielka Brytania, Polska
United Kingdom, Poland
Abstract
Wielka Brytania to jeden z najważniejszych parterów gospodarczych Polski. Akcesja Polski do Unii Europejskiej pozytywnie zmieniła warunki prowadzenia polsko-brytyjskiej wymiany handlowej, co przełożyło się na intensyfikację wzajemnych obrotów towarowych i usługowych, a także wpłynęła na wzrost transferu kapitału w formie ZIB z Wielkiej Brytanii do Polski. Innym istotnym skutkiem integracji Polski z UE był napływ polskich emigrantów do Wielkiej Brytanii. Decyzja brytyjskiego społeczeństwa o wystąpieniu ze struktur UE, podjęta w referendum w czerwcu 2016 r., skłania do przeprowadzenia badań nad powiązaniami gospodarczymi między Polską i Wielką Brytanią - ich stanem obecnym oraz zagrożeniami dla dalszego rozwoju w kontekście Brexitu. W artykule omówiono skrótowo możliwe scenariusze wyjścia Wielkiej Brytanii z UE i ich implikacje dla Polski.(abstrakt oryginalny)

Great Britain is one of Poland's most important economic partners. Poland's accession to the European Union created favourable conditions for Polish-British trade. It resulted in intensification of both trade in goods and services between Poland and Great Britain. In addition to that increased capital flow in the form of FDI from Great Britain to Poland was observed. Migration of Polish citizens to Great Britain constituted another important effect of Poland's integration with the EU. The decision of British society to leave the EU taken in referendum in June 2016 necessitates research regarding economic relations between and Poland - current state of affairs and threats for future development in the context of Brexit. Possible scenarios for Great Britain's exit from the EU have been described together with their implications for Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borońska-Hryniewiecka K., Płóciennik S., red. (2016), Probable EU-UK Relationship after Brexit, PISM, Warszawa.
 2. Broniatowski M. (2016), Wyspy Brytyjskie odcumowały od Europy. W Moskwie strzelają szampany, http://www.forbes.pl/brexit-wyniki-referendum-w-wielkiej-brytanii,artykuly,205476,1,1.html (dostęp: 30.06.2016).
 3. Borowiec J. (2011), Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Council of the European Union (2016), Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada, of the One Part, and the European Union and Its Member States, of the Other Part, Brussels. September 14th 2016, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-INIT/en/pdf (dostęp: 20.12.2016).
 5. Dhingra S. (2016), Life After BREXIT: What Are the UK's Options Outside the European Union? Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, London 2016.
 6. European Commission (2011), Free Movement: Workers from Eight Member States That Joined EU in 2004 Finally Enjoy Full Rights, IP/11/506, Brussels, 28 April.
 7. Foster A. (2017), EU Referendum 2016 Aftermath: All the Key Dates: When Will Britain Leave the EU? Express, 29.03.2017, http://www.express.co.uk/news/politics/644178/EU-referendum-dates-European-Union-Brexit-David-Cameron-Brussels (dostęp: 10.04.2017).
 8. Frątczak N. (2016), #RZECZoBIZNESIE: Brexit: Witold M. Orłowski: Unia Europejska łatwiej zniesie gospodarkę bez Wielkiej Brytanii, niż Wielka Brytania bez Unii, http://www.rp.pl/Gospodarka/306279942-RZECZoBIZNESIE-Brexit-Witold-MOrlowski-Unia-Europejska-latwiej-zniesie-gospodarke-bez-Wielkiej-Brytanii-niz-Wielka-Brytania-bez-Unii.html (dostęp: 30.06.2016).
 9. GUS (2008), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2008, GUS, Warszawa.
 10. GUS (2009), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2009, GUS, Warszawa.
 11. GUS (2010), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2010, GUS, Warszawa.
 12. GUS (2011a), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2011, GUS, Warszawa.
 13. GUS (2011b), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa.
 14. GUS (2012a), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2012, GUS, Warszawa.
 15. GUS (2012b), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa.
 16. GUS (2013a), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013, GUS, Warszawa.
 17. GUS (2013b), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa.
 18. GUS (2014a), Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2013, GUS, Warszawa 2014,
 19. GUS (2014b), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014, GUS, Warszawa.
 20. GUS (2014c), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, Warszawa.
 21. GUS (2015a), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2015, GUS, Warszawa.
 22. GUS (2015b), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, GUS, Warszawa.
 23. GUS (2016), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2016, GUS, Warszawa.
 24. HM Government (2016), Alternatives to Membership: Possible Models for the United Kingdom Outside the European Union, HM Government, London.
 25. Małuszyńska E., red. (2009), Nowe Państwa Członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 26. Małuszyńska E., Gruchman B., red. (2005), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. McCormick J. (2010), Zrozumieć Unię Europejską, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Miklaszewski S., Molendowski E., red. (2009), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa.
 29. Moussis N. (2015), Access to the European Union. Law, Economics, Policies, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland.
 30. Pelkmans J. (2006), European Integration. Methods and Economic Analysis 3rd Edition, Prentice Hall, Harlow-London-New York.
 31. Rumiński M. (2000), Wolność kapitału we Wspólnocie Europejskiej, INFOR, Warszawa.
 32. TUE, Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz.U.2004.90.864/30.
 33. [www 1] Brexit twardy czy miękki? Jest jeszcze trzecia alternatywa, http://www.propertynews.pl/finanse/brexit-twardy-czy-miekki-jest-jeszcze-trzecia-alternatywa,49441.html (dostęp: 30.10.2016).
 34. [www 2] Brexit Vote Reignites the Debate on Britishness in Northern Ireland, https://www.theguardian.com/world/2016/oct/19/brexit-reignites-debate-britishness-northern-ireland-unionists (dostęp: 27.10.2016).
 35. [www 3] Emigracja Polaków rośnie z roku na rok. Niepokojące dane GUS!, http://www.stefczyk.info/wiadomosci/raporty-stefczyk-info/emigracja-polakow-rosnie-zrokuna-rok-niepokojace-dane-gus,15021466577 (dostęp: 30.10.2016).
 36. [www 4] GUS: 2,13 mln Polaków przebywało na emigracji na koniec 2012, http://forsal.pl/artykuly/737548,gus-2-13-mln-polakow-przebywalo-na-emigracji-na-koniec-2012.html (dostęp: 5.03.2014).
 37. [www 5] Huge Rise in Britons Applying for Irish Citizenship After Brexit Vote, https://www.theguardian.com/world/2016/oct/13/huge-rise-in-britons-applying-for-irish-citizenship-after-brexit-vote (dostęp: 27.10.2016).
 38. [www 6] http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results (dostęp: 24.06.2016).
 39. [www 7] Ireland to Set Up 'Rainy Day Fund' as Buffer Against Brexit Shock, https://www.theguardian.com/world/2016/oct/12/ireland-to-set-up-rainy-day-fund-as-bufferagainst-brexit-shock (dostęp: 25.10.2016).
 40. [www 8] McBride E., Brexit Has Disfigured the Tolerant Britain I've Known, https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/19/brexit-tolerant-brtain-knownnorthern-ireland-peace (dostęp: 25.10.2016).
 41. [www 9] O'Toole F., A Soft, Flexible Brexit Could Be Possible - With Ireland's Help,https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/21/brexit-ireland-dublin-britain (dostęp: 25.10.2016).
 42. [www 10] PAP, Polacy częściej migrowali za pracą. Najwięcej rodaków wyjechało do Niemiec i Wielkiej Brytanii, http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/gus-liczbapolskich-emigrantow-w-2015-r/bqvnn5q (dostęp: 30.10.2016).
 43. [www 11] The Economist Explains: What Is the Difference Between a "Hard" and "Soft" Brexit? http://www.economist.com/blogs/economistexplains/2016/10/economist-explains-3 (dostęp: 10.10.2016).
 44. [www 12] Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może wywołać falę wystąpień innych państw, wGospodarce.pl, 5 kwietnia 2016, https://wgospodarce.pl/informacje/24362-wystapienie-wielkiej-brytanii-z-ue-moze-wywolac-fale-wystapien-innychpanstw (dostęp: 30.06.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu