BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedbał Rafał (Politechnika Częstochowska), Wrzalik Artur (Politechnika Częstochowska), Sokołowski Adam (Politechnika Częstochowska)
Title
Czwarta rewolucja przemysłowa jako wyzwanie utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa
Fourth Industrial Revolution as a Challenge to Maintain Enterprise Competitiveness
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 557-570, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Przemysł, Rewolucja przemysłowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Technologie cyfrowe
Industry, Industrial revolution, Enterprise competitiveness, Digital technologies
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W artykule przybliżono problematykę czwartej rewolucji przemysłowej. Przedstawiono charakterystyczne pojęcia i elementy Przemysłu 4.0 oraz możliwości zastosowania w cyfryzacji produkcji systemów autonomicznych. Przeprowadzone rozważania odniesiono do zagadnień utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku i efektywności jego funkcjonowania. Podano przykłady funkcjonujących rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. Wskazano na konieczność odpowiedniego przygotowania kadr w celu funkcjonowania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku po transformacji przemysłowej. Zwrócono także uwagę na wyzwania związane z cyfryzacją produkcji w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The paper outlines the issue of the fourth industrial revolution. The Authors present in it characteristic terms and elements of 4.0 Industry and possibilities of its implementation in autonomous system production digitization. The conducted analysis has been referred to the issues of maintaining enterprise competitiveness on the market and its functioning efficiency. The Authors include in the paper examples of functioning solutions in the scope of 4.0 Industry. They also indicate the necessity of proper staff preparation in order to enable the enterprise functioning on the competitive market after the digital revolution and indicate the challenges connected with digitization on the Polish market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Deutscher, D. (2015). Profinet firmy Siemens usprawnia komunikację w zakładzie Seat w Martorell, Siemens dla przemysłu, Nr 1 (2) /2015, 14.
 2. Gerwin, D. (1993). Manufacturing Flexibility: A Strategic Perspective. Management Science, Vol. 39, No. 4, 395-410.
 3. Kiełtyka, L., Niedbał, R. (2015). Technologie agentowe w organizacjach gospodarczych - wybrane obszary zastosowań. W: M. Żytniewski (red.), Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy (13-31). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 4. McKinsey&Company (2016). Raport: Cyfrowa Polska. Szansa na technologiczny skok do globalnej pierwszej ligi (7-8), McKinsey & Company, Forbes Polska.
 5. Mejssner, B. (2016). Roboty wkraczają na rynek pracy. Computerworld, nr 2/1057, 12-14.
 6. Namysł, W. (2016). Wydrukuj sobie przemysł, Miesięcznik Gospodarczy "Nowy Przemysł", 05/2016, 44.
 7. Niedbał, R. (2015). Rola technologii agentowych w budowie społeczeństwa informacyjnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - Zarządzanie, Nr 17, 112-122.
 8. Osbert-Pociecha, G. (2007). Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji. W: T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem (337-349). Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 9. Paprocki, W. (2016). Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (39-57), Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.
 10. Ratajczak-Mrozek, M., Adamik, A.I., Najda-Janoszka, M., Wróbel, P., Stefaniuk, T., Niedbał, R. (2016). Koncepcje zarządzania zorientowane na współdziałanie i wspomagające je narzędzia informatyczne. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 11. Thimsen, J.S. (2014). Czwarta rewolucja przemysłowa, Polski Przemysł, wrzesień 2014, 16.
 12. Wittbrodt, P., Łapuńka, I. (2017). Przemysł 4.0 - wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych, W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (tom 2, 793-799). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 13. http://automatykab2b.pl/prezentacja-artykul/9101-astor-dostarcza-zrobotyzowana-linie-do-spawania-zbiornikow-sprezonego-powietrza-w-polmo-sa#.WODIyPmLTDc (30.03.2017).
 14. http://cnx.org/contents/392227f2-f830-4f78-8f62-58cf335acb07@1/21st-Century-Economic-Developm (03.03.2017).
 15. http://itwiz.pl/przemysl-4-0-czyli-jednosc-fizyczna-cybernetyczna/ (30.03.2017).
 16. http://www.astor.com.pl/images/Industry_4-0_Przemysl_4-0/ASTOR_Inzynierowie_4.0_whitepaper.pdf - Inżynierowie Przemysłu 4.0 [Nie]gotowi do zmian? (03.04.2017).
 17. http://www.astor.com.pl/images/Industry_4-0_Przemysl_4-0/ASTOR_przemysl4_whitepaper.pdf (02.04.2017).
 18. http://www.daml.org/meetings/2005/04/pi/Business_Use.pdf (03.03.2017).
 19. http://www.eecpoland.eu/2016/pl/katalog.html?sid=1489 (28.03.2017).
 20. http://www.gartner.com/newsroom/id/3143718 (05.03.2017).
 21. http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/przemysl-40-przyklad-funkcjonowania/ (30.03.2017).
 22. http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution (03.04.2017).
 23. https://www.bcgperspectives.com/content/articles/lean_and_manufacturing_production_why_advanced_manufacturing_boost_productivity/ (05.03.2017).
 24. https://www.dobreprogramy.pl/Industrie-4.0-Niemcy-w-awangardzie-cyfrowej-rewolucji-przemyslowej,News,61304.html (30.03.2017).
 25. https://www.hbrp.pl/b/czwarta-rewolucja-przemyslowa-zmiana-juz-tu-jest-1/2/OmImRGYW (30.03.2017).
 26. https://www.mr.gov.pl/media/27233/prezentacja.pdf (03.04.2017).
 27. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/czwarta-rewolucja-przemyslowa/ (29.03.2017).
 28. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond (03.04.2017).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu