BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batóg Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Mojsiewicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Wawrzyniak Katarzyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Efektywność metod statystycznej analizy wielowymiarowej jako narzędzia segmentacji rynku ubezpieczeniowego
The Effectivity of Methods of the Statistical Multidimensional Analysis as Tools of the Insurance Market Segmentation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 393-401, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Segmentacja rynku, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Insurance market, Market segmentation, Multi-dimensional statistical analysis
Note
summ.
Abstract
W podjętych próbach segmentacji potencjalnego rynku usług ubezpieczeniowych wskazano na problemy z adekwatnym pomiarem preferencji i postaw członków gospodarstw domowych. Zmienną kluczową w tych rozważaniach była zmienna mierząca postawę badanych względem ryzyka. W prezentowanych wynikach zilustrowano zastosowanie metod wskazujących zmienną zależną (analiza dyskryminacyjna) oraz metod analizy z pominięciem wskazania zmiennej zależnej (skalowanie wielowymiarowe). Ten drugi rodzaj analizy, pomimo trudności interpretacyjnych, stwarza możliwości lepszego dopasowania rezultatów klasyfikacji do zidentyfikowanych grup o spójnych postawach konsumenckich w ubezpieczeniach. Podjęto również próbę zastosowania drzewa klasyfikacyjnego. W związku z uzyskaniem tylko jednego węzła bez żadnych połączeń zrezygnowano z tej metody. (fragment tekstu)

In the paper the authors tried to examine the effectivity of methods of the statistical multidimensional analysis from the point of view of the effectivity of the measurement on the insurances market. The research concerned methodology of the market segmentation on the ground of individual preferences of customers in relation to the products and/or services and of the risk aversion based on utility function. The obtained results were compared with Fred Wagner theory of the insurance market segmentation - with rational and irrational customers. The data used in research were obtained from the questionnaire inquired on 500 households drawn by lot in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Batóg B., Wawrzyniak K. (2006), Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym na przykładzie segmentacji rynku ubezpieczeniowego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1126, AE, Wrocław, s. 372-379.
  2. Borch K. (1990), Insurance Economics, Kluwer, Boston-Dodrecht-New York.
  3. Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, AE, Wrocław.
  4. Grace M.F., Klein R.W., Kleindorfer P.R., Murray M.R. (2003), Catastrophe Insurance: Consumer Demand, Markets and Regulation, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dodrecht-London.
  5. Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2006), Diagnosing the Niches on the Insurance market, referat wygłoszony na XXX Międzynarodowej Konferencji Niemieckiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego, Berlin.
  6. Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2005), Metodologia segmentacji rynku ubezpieczeniowego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1076, AE, Wrocław, s. 416-422.
  7. Rosenbaum M., Wagner F. (2002), Versicherungsbetriebslehre, Deutsche Versicherungsakademie, Karlsruhe.
  8. Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu