BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Michał (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Kwestionowanie ważności umowy o pracę przez ZUS w aspekcie prawidłowości ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego
Challenging the validity of the employment contract by the Social Insurance Institution (ZUS) in the context of correct determination of the social insurance obligation
Source
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 3, s. 20-40, bibliogr. 22 poz.,
Keyword
Prawo, Prawo pracy, Ubezpieczenia społeczne, Umowa o pracę, Bezpieczeństwo socjalne
Law, Labour law, Social insurance, Employment contract, Social security
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Przedmiotem artykułu jest kwestionowanie ważności umowy o pracę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z kontrolą podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, który wynika z posiadania statusu pracownika.(abstrakt oryginalny)

The paper analyses challenging the validity of an employment contract by the Social Insurance Institution, in the course of a control of correctness of the determination of the social insurance obligation that results from the employee status.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aniszewska G., Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 r., Warszawa 2013.
 2. Ciszewski J., Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2014.
 3. Gersdorf M., Obejście prawa a pozorność w kontraktach menedżerskich, PiZS 2003, 10.
 4. Jackowiak U., Glosa do wyroku SN z dnia 18 października 2005 r., II UK 43/05, OSP 2007/6/74.
 5. Kosacka D., Olszewski B., Leksykon świadczeń ZUS, Wrocław 2014.
 6. Lach D.E. [w:] B. Gudowska, J. Strusińska, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2014.
 7. Machnikowski P. [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013.
 8. Musiała A., Glosa do wyroku SN z dnia 12 maja 2011 r., II UK 20/11, OSP 2012/5/53.
 9. Raczkowski M., Glosa do wyroku SN z dnia 12 maja 2011 r., II UK 20/11, OSP 2012/6/65.
 10. Raczkowski M., Pozorność w umownych stosunkach pracy, Warszawa 2010, http://sip.lex.pl.
 11. Sadlik R., Pozorność umowy o pracę jako przyczyna jej nieważności, "Służba Pracownicza" 2007, 5.
 12. Safian M. [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Warszawa 2011.
 13. Samol S., Glosa aprobująca do wyroku SN z dnia 9 sierpnia 2005 r., III UK 89/05, OSP 2007/4/41.
 14. Santera W. [w:] J. Iwulski, W. Santera, Kodeks Pracy. Komentarz, Warszawa 2013.
 15. Szpor G., System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2011.
 16. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ZUS, Warszawa, 2012.
 17. Ubezpieczenia społeczne w Polsce, ZUS, Warszawa 2014.
 18. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Poradnik, ZUS, Warszawa 2015.
 19. Wałachowska M., Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, Warszawa 2015, http://sip.lex.pl.
 20. Wantochi-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Warszawa 2014.
 21. Wratny J., Kodeks Pracy. Komentarz, Warszawa 2013.
 22. Wypych-Żywicka A., Glosa do wyroku SN z dnia 19 września 2003 r., II UK 41/03, OSP 2005/2/30.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.117
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu