BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goch-Kenawy Paulina
Title
Marka z większym sensem
Source
Marketing w Praktyce, 2015, nr 8, s. 6-9
Keyword
Semiotyka, Przestrzeń jako kategoria ekonomiczna, Cyberprzestrzeń, Budowanie świadomości marki, Myślenie projektowe, Proces projektowania, Kształtowanie jakości, Jakość typu, Komputerowe wspomaganie projektowania
Semiotics, Space as an economic category, Cyberspace, Branding, Design thinking, Design process, Quality design, Design quality, Computer aided design
Country
Francja, Polska
France, Poland
Abstract
Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej metodologii semiotycznej i jej perspektywy kulturowej powstają nowatorskie projekty dla marek, zarówno w zakresie brandingu, jak i designu. Na konferencji paryskiej, w której brali udział semiotycy komercyjni często przywoływano przykłady, w których semiotyka występowała jako element składowy procesu design thinking, jako rama interpretacyjna dla danych zbieranych metodami croudsourcingowymi. Metoda ta pozwala skutecznie zaprojektować sprzedażowe przestrzenie oraz miejsca użyteczności publicznej. Przestrzeń bowiem stanowi w reklamie jeden z kluczowych elementów komunikacyjnych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu