BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakoczy Filip (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Czy prawnicy powinni być pragmatystami? Kilka słów o edukacji prawniczej z perspektywy neopragmatyzmu R. Rorty'ego
Should lawyers be pragmatists? Few words on legal education from the perspective of R. Rorty's noepragmatism
Source
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 3, s. 118-135, bibliogr. 8 poz.,
Keyword
Prawo, Edukacja, Kształcenie
Law, Education, Education
Note
summ., streszcz.,
Rorty Richard, Kozak Artur
Abstract
W swojej pracy poruszam zagadnienie akademickiej edukacji prawniczej, korzystając w tym celu z narzędzi zapewnionych przez neopragmatyzm Richarda Rorty'ego oraz juryscentryzm Artura Kozaka.(abstrakt oryginalny)

In my paper I would like to analyze the topic o academic legal education, using for that purpose tool granted by Rochard Rorty's neopragmatism and Artur Kozak's juriscentrism.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drong L., Postmodernistyczny Zaratustra jako masowy produkt liberalnego systemu edukacyjnego, czyli Richarda Rorty'ego filozofia edukacji humanistycznej, http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2569 (13.01.2016).
  2. Kennedy D., Legal Education as Training for Hierarchy, http://www.duncankennedy.net/ documents/Legal%20Education%20as%20Training%20for%20Hierarchy_Politics%20of%20Law.pdf (05.01.2016).
  3. Kozak A., Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Wrocław 2002.
  4. Kozak A., Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej, Wrocław 2010.
  5. Rorty R., Edukacja jako socjalizacja i jako indywidualizacja, [w:] J. Grygieńć (red.), Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, tłum. J. Grygieńć, S. Tokariew, Toruń 2013.
  6. Rorty R., Obiektywność, relatywizm i prawda, tłum. J. Margański, Warszawa 1999.
  7. Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W.J. Popowski, Warszawa 2009.
  8. Zajadło J., Niebezpieczne rozumowania prima facie: prawnik-rzemieślnik czy prawnik-filozof?, [w:] J. Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa? Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.122
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu