BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena stopnia realizacji wieloletnich planów finansowych państwa
Assessment of Implementation of the State's Multiannual Financial Plans in Poland
Source
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, s. 72-82, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania
Keyword
Plan finansowy, Planowanie długoterminowe, Planowanie budżetowe, Analiza porównawcza
Financial plan, Long-term planning, Budget planning, Comparative analysis
Note
JEL Classification: H61, E61
summ., streszcz.
Abstract
W artykule dokonano analizy porównawczej zapisów wieloletnich planów finansowych z punktu widzenia wypełniania celów poszczególnych funkcji państwa na podstawie osiągniętych wartości mierników. Wskazano jednocześnie, że warunkiem realizacji zamierzeń formułowanych w WPFP jest jego ściślejsze powiązanie z corocznie uchwalanym budżetem. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z bazy średnioterminowych ram fiskalnych publikowane przez Komisję Europejską oraz dane Ministerstwa Finansów. (abstrakt oryginalny)

The paper contains a comparative analysis of multiannual financial plans in Poland from the point of view of fulfillment of the objectives of particular state functions on the basis of measured values. It points out that a weak point of multiannual plans in Poland is the lack of a close link with the annual budget. The research uses data from the medium-term budgetary framework database provided by the European Commission and data from the Polish Ministry of Finance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Dziennik Urzędowy L 306, 23/11/2011.
  2. Harris, J., Hughes, R., Ljungman, G. i Sateriale, C. (2013). Medium-term Budgetary Frameworks in Advanced Economies: Objectives, Design and Performance. W: M. Cangiano, T. Curristine i M. Lazare (red.) (2013), Public Financial Management and Its Emerging Architecture. Washington.
  3. Ljungman, G. (2007). The Medium-Term Fiscal Framework in Sweden. OECD Journal on Budgeting, 6(3).
  4. Lundback, E. (2008). Medium-term Budgetary Frameworks - Lessons for Austria from International Experience. IMF Working Paper, (08/163).
  5. Schick, A. (2008). Getting Performance Budgeting to Perform. Washington: World Bank.
  6. Vlaicu, R., Verhoeven, M., Grigoli, F. i Mills, Z. (2014). Multiyear Budgets and Fiscal Performance: Panel Data Evidence. Journal of Public Economics, 111(C).
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.67.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu