BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chlipała Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Koncepcja marketingu międzynarodowego na tle innych współczesnych koncepcji marketingu
The Concept of International Marketing in Comparison to other Contemporary Marketing Concepts
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 34-40, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Marketing międzynarodowy, Marketing strategiczny, Marketing relacji, Marketing usług, Marketing społeczny
International marketing, Strategic marketing, Relationship marketing, Service marketing, Social marketing
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstract
W artykule porównano marketing międzynarodowy z innymi współczesnymi koncepcjami marketingu: marketingiem strategicznym, marketingiem relacji, marketingiem wartości, marketingiem usług oraz marketingiem społecznym. Celem artykułu jest wskazanie, czy koncepcja marketingu międzynarodowego ma cechy oryginalności, oraz oszacowanie, w jakim stopniu jest ona tożsama z innymi koncepcjami. Poszukiwano podobieństw i różnic pomiędzy marketingiem międzynarodowym i wybranymi współczesnymi koncepcjami marketingu pod kątem przedmiotu zainteresowań i pola badań ich istoty i genezy, zakresu przedmiotowego oraz relacji z klasycznym marketingiem. (abstrakt oryginalny)

This article focuses on comparison international marketing with other contemporary marketing concepts: strategic marketing, relationship marketing, value marketing, service marketing and social marketing. The purpose of this article is to indicate whether the concept of international marketing has originality characteristics and to estimate the degree to which it is identical with other modern marketing concepts. The article describes the characteristics of international marketing against other marketing concepts in terms of their substance and genesis, their fields of interest, and their relation to classical marketing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Constantinides, E. (2006). The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing. Journal of Marketing Management, 22 (3-4), 407-438.
 2. Czubała, A. (2012). Formy i instrumenty marketingu społecznego. W: A. Czubała, R. Niestrój (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu (27-50). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T. i Wiktor, J.W. (2012). Marketing usług. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Dobiegała-Korona, B. i Doligalski, T. (red.) (2010). Zarządzanie wartością dla klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 5. Doyle, P. (2008). Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value. Chichester: John Wiley & Sons.
 6. Duliniec, E. (2009). Marketing międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Egan, J. (2008). A Century of Marketing. The Marketing Review, 8 (1), 3-23.
 8. Fonfara, K. (2014). Istota i zakres marketingu międzynarodowego. W: K. Fonfara (red.), Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Fonfara, K. (2004). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw (11-22). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Hollensen, S. (2011). Global Marketing. A Decision-Oriented Approach. Harlow: Pearson Education.
 11. Kowalska-Musiał, M. (2006). Marketing relacyjny - zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa. Marketing i Rynek, 3, 2-8.
 12. Lambin, J.J. (2001). Strategiczne zarządzanie marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Lee, N.R., Kotler, P. (2011). Social Marketing. Influencing Behaviors for Good. Thousnad Oaks: Sage Publications.
 14. Mazur, J. (2004). Marketing usług. Geneza oraz rozwój subdyscypliny na świecie i w Polsce, W: L. Garbarski, Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość (343-352). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
 15. McKenzie-Mohr, D., Lee, N.R., Wesley Schultz, P. i Kotler, P. (2012). Social Marketing to Protect the Environment. What Works. Thousand Oaks: Sage Publications.
 16. Mitręga, M. (2005). Marketing relacji. Teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu.
 17. Niestrój, R. (1998). Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Niestrój, R. i Wiktor, J.W. (red.) (2013). Społeczne wymiary marketingu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 19. Otto, J. (2004). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 20. Pluta-Olearnik, M. (2013). Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 21. Romanowska, M. (2009). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 22. Rutkowski, I. (2006). Marketingowe koncepcje wartości. Marketing i Rynek, 2, 2-7.
 23. Styś, A. (red.) (2003). Marketing usług. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Szymura-Tyc, M. (2005). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 25. Wiktor, J.W. (2008). Marketing międzynarodowy - istota i uwarunkowania rozwoju. W: J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki (13-39). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 26. Wiktor, J.W., Oczkowska, R. i Żbikowska, A. (2008). Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 27. Wilkie W.L. i Moore E.S. (2003). Scholarly Research in Marketing: Exploring the '4 Eras' of Thought Development. Journal of Public Policy & Marketing, 22 (2), 116-146.
 28. Wilkie, W.L. i Moore, E.S. (2012). Expanding our Understanding of Marketing in Society. Journal of the Academy of Marketing Science, 40 (1), 53-59.
 29. Żabiński, L. (2000). Podstawowe koncepcje marketingu i ich paradygmaty. W: L. Żabiński (red.), Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu