BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołata Elżbieta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Zastosowanie estymacji pośredniej w analizie zróżnicowania struktury gospodarstw domowych w Polsce według klasy miejsca zamieszkania
Indirect Estimation in the Analysis of Territorial Differentiation of Household Structure in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 533-541, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Gospodarstwa domowe, Estymacja
Households, Estimation
Note
summ.
Abstract
Przemiany społeczne obserwowane w ostatnich latach mają wyjątkowo złożony charakter. Dotyczą one nie tylko gospodarki, ale również procesów demograficznych, norm społecznych, podstaw naszej egzystencji, od typu rodziny począwszy, poprzez różnorodność form pracy, po trwanie życia ludzkiego. W Polsce przemiany te odczuwalne są ze szczególną ostrością, gdyż zbiegły się w czasie z transformacją gospodarczą i ustrojową. Sprostanie wynikającym z tych przemian potrzebom ekonomicznym i społecznym uzależnione jest od wiedzy, jaką dysponujemy w zakresie ich identyfikacji, oraz od rozmieszczenia terytorialnego, co warunkuje prowadzenie efektywnej polityki społecznej przez władze samorządowe. Celem podjętego badania jest analiza zróżnicowania struktury gospodarstw domowych w Polsce na przykładzie frakcji gospodarstw jednoosobowych w świetle możliwości wynikających z dostępnej infrastruktury statystycznej oraz zastosowań metodologii estymacji pośredniej. (fragment tekstu)

The aim of the study was to analyse territorial differentiation of the household structure according to its size measured by the number of people. The methodological purpose of the research was to examine the properties of indirect estimators of demographic variables represented by the fraction of one person households. Cognitive character is of a twofold dimension. Primarily this is to evaluate the properties of indirect estimators when applied to Household Budget Survey data. On the other hand results provided confirm the hypothesis of a significantly greater differentiation of single person fraction due to the type of the place of residence within regions, not only between voivodships but in much greater extend owing to. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bracha C. (1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bracha C., Lednicki B., Wieczorkowski R. (2004), Wykorzystanie złożonych metod estymacji do dezagregacji danych z badania aktywności ekonomicznej ludności w roku 2003, GUS, Warszawa.
 3. Dehnel G. (2003), Statystyka małych obszarów jako narządzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów, AE, Poznań.
 4. Ghosh M., Rao J.N.K. (1994), Small Area Estimation: An Appraisal, "Statistical Science" vol. 9, nr 1.
 5. Gołata E. (2002), Demograficzne uwarunkowania terytorialnego zróżnicowania bezrobocia w Wielkopolsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", zeszyt 1.
 6. Gołata E. (2004), Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, AE, Poznań.
 7. Holmoy A.M.K., Thomsen I. (1998), Combining Data From Surveys and Administrative Record Systems. The Norvegian Experience, "International Statistical Review" nr 66.
 8. Kordos J. (1999), Empiryczna estymacja bayesowska dla małych obszarów, "Kwartalnik Statystyczny" nr 1.
 9. Paradysz J. (1998), Small Area Statistics in Poland - First Experiences and Application Possibilities, "Statistics in Transition" vol. 3, nr 5, s. 1003-1015.
 10. Rao J.N.K. (2003), Small Area Estimation, Wiley - Interscience, John Wiley and Sons, INC., Hoboken, New Jersey.
 11. Rao J.N.K. (1999), Some Recent Advances in Model-Based Small Area Estimation, "Survey Methodology" vol. 25, Statistics Canada.
 12. Särndal C.E., Swensson B., Wretman J. (1992), Model Assisted Survey Sampling, Springer Verlag, New York.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu