BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barański Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Dąbrowski Patryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Badanie wartości szacunkowych sprawozdania finansowego jako przykład przeciwdziałania defraudacji
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 130-138
Keyword
Przestępstwa gospodarcze, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Audyt, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Economic crimes, Fraud in the financial statements, Audit, International Standards of Finance Revision, International Accounting Standards (IAS)
Abstract
Z uwagi na naturalną niepewność, jaka towarzyszy działalności przedsiębiorstw, wielu pozycji sprawozdań finansowych nie można precyzyjnie wyliczyć, lecz jedynie oszacować. Stosowanie wartości szacunkowych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych jest wręcz niezbędne i wynika z definicji aktywów i zobowiązań, których wycena uzależniona jest od zdolności do generowania lub wykorzystywania korzyści ekonomicznych. Celem artykułu jest przedstawienie wartości szacunkowych oraz procedury ich uwiarygodniania w procesie badania sprawozdań finansowych. Jako metody badawcze, pozwalające na sformułowanie wniosków, zastosowano indukcję, przegląd literatury teoretycznej, aktów prawnych i standardów oraz analizę na wybranym przykładzie. Opracowanie składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawione zostały definicje wartości szacunkowych według trzech standardów (KSR 7, MSR 8, MSRF 540) oraz ich wybrane rodzaje i przykłady. W części drugiej zaprezentowano istotę badania wartości szacunkowych z punktu widzenia funkcji rewizji finansowej oraz metody i wybrane etapy ich badania podczas audytu sprawozdań finansowych. Ostatnia część poświęcona jest badaniu wartości szacunkowych na przykładzie należności, a także odpisów aktualizujących wartość należności jako obszar szczególnie narażony na ryzyko defraudacji lub błędów. Na tej podstawie zostały sformułowane wnioski odnośnie istotności wpływu wartości szacunkowych na zapobieganie defraudacji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Gut P. (2006), Fałszowanie sprawozdań finansowych, "Serwis Monitora Rachunkowości i Finansów", nr 1.
  2. Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  3. Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
  4. Bela A., Bolesławska E. (2005), Oszustwa finansowe - podręcznik dla audytora, InfoAudit, Warszawa.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu