BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokoszka Stanisław (University of Agriculture in Krakow), Karbowniczak Anna (University of Agriculture in Krakow)
Title
Impact of Transport Infrastructure on Transport Accessibility of Farms
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/1, s. 1053-1060, tab., bibliogr. 12 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Gospodarstwa rolne, Transport samochodowy, Warunki pracy
Arable farm, Motor transport, Working condition
Note
summ.
Abstract
The paper analyses potential applications of modern car transport on farms with area over 20 ha agricultural land (AL). A vast majority of farms are capable of using transport by means of truck with load capacity between 8 and 10 tons. The greatest difficulty is a possibility of performing a safe 360°turn. In this respect only 45.90% of farms have this option, however their percentage is growing with increasing farm area. On the other hand, in case of on average 21.31% of the analyzed farms the entrance may be hindered at some times due to the access from a field track. The width of the entrance gate and the culvert bridge bearing capacity (in 8.20% it was too low) have only slight influence on the discussed issues. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hopfer, A., Kobyłecki, A., Żebrowski, W. (1980). Kształtowanie sieci dróg na terenach wiejskich. PWRiL, Warszawa. s. 206.
 2. Kokoszka, S. (1995). Odległość przewozów w transporcie zewnętrznym i wewnętrznym a transportochłonność produkcji i wyposażenie w środki transportowe gospodarstw indywidualnych. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1(7). s. 129 - 136.
 3. Kokoszka, S. (1996). Warunki wykonywania wydajność transportu rolniczego w gospodarstwach indywidualnych. ZNAR w Krakowie nr 311 Technika Rolnicza z. 15. s. 97 - 109.
 4. Kokoszka, S. (2007). Ocena wielkości jednorazowo przewożonych ładunków w zależności od rodzaju transportu i wielkości gospodarstwa rolniczego. Inżynieria Rolnicza nr 6(94) s. 65 - 93
 5. Kokoszka, S. (2012). Aktualne zagadnienia transportu rolniczego. Rozdział w monografii: inżynieria rolnicza w dobie innowacyjnej gospodarki. Kraków s. 83-99
 6. Kokoszka, S., Tabor, S. (2006). Postęp technologiczny a koszty transportu płodów rolnych. Inżynieria Rolnicza. Nr 11 (86). s. 177-182.
 7. Lorencowicz, E. (2007). Okresy użytkowania i wykorzystanie środków energetycznych w gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza. Nr 7 (95). s. 123-128.
 8. Myczko, A., Wójcicki, Z., Wierbicki, K. (2012). Znaczenie rozwoju infrastruktury rolniczej. I kongres nauk rolniczych, nauka - praktyce. IBMiER Warszawa www.cdr.gov.pl/kongres/files/1.2.pdf, - date of access: 05.2016.
 9. Parafiniuk, S. (2006). Nakłady transportowe w badanych gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza. Nr 13. s. 377-383.
 10. Siwulec, Z. (2008). Droga w zagrodzie . WWW. Farmer.pl./srodki produkcji/budynki inwestycje/artykuły/droga w zagrodzie.7226,1.html. - date of access: 05.2012.
 11. Wójcicki, Z. (2009). Problemy modernizacji i rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Nr 4PAN, oddział w Krakowie. s 87-99.
 12. http://katalog.wp.pl/samochody-ciezarowe/?ticaid=1e9c0 - date of access: 05.2012.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.1.081
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu