BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślik Rafał (Uniwersytet Warszawski)
Title
Ocena efektywności nakładów ponoszonych przez władze lokalne na działalność profesjonalnych klubów piłkarskich - podejście teoretyczne
An Assessment of the Efficiency of the Expenditure Incurred by Local Authorities on the Activities of Professional Football Clubs : a Theoretical Approach
Source
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, s. 185-195, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania
Keyword
Sport, Finansowanie sportu, Kluby piłkarskie, Rozwój zrównoważony, Rozwój miasta, Ocena efektywności
Sport, Sports financing, Football clubs, Sustainable development, City development, Effectiveness evaluation
Note
JEL Classification: L83
summ., streszcz.
Abstract
W artykule podjęto próbę opracowania teoretycznych ram oceny efektywności wykorzystania przez władze lokalne w ramach prowadzonej polityki rozwoju miasta instrumentu, jakim jest działalność profesjonalnego klubu piłkarskiego. Zaproponowane rozwiązanie, oparte na przeprowadzonej analizie literaturowej, określa zestaw parametrów o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. Ich dobór, zgodnie z intencją autora, powinien być traktowany jako propozycja wstępna, która stanowi przyczynek do dalszej dyskusji i w przyszłości będzie przedmiotem szczegółowych badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to develop a theoretical framework for assessing the efficiency of an urban development strategy based on supporting a professional football club. Based on a literature review and an empirical study, the proposed approach defines a set of both economic and non-economic parameters. The choice of these parameters, as intended by the author, should be considered as a preliminary proposal for further discussion and future research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barcelona tourism activity report. (2015). Pozyskano z: http://professional.barcelonaturi- sme.com/imgfiles/estad/0TBC_Informe_Anual_2015.pdf (10.06.2017).
 2. Chalkley, B. i Essex, S. (1999). Urban Development through Hosting International Events: A History of the Olympic Games. Planning Perspectives, 14(1999), 369-394.
 3. Coakley, J. (2007). Sport in Society: Issues and Controversies. New York: McGraw-Hill.
 4. Crompton, J. (1995). Economic Impact Analysis of Sports Facilities and Events: Eleven Sources of Misaplication. Journal of Sport Management, (9), 14-35.
 5. EY, Ekstraklasa. (2016). Ekstraklasa piłkarskiego biznesu. Pozyskano z: http://www. ey.com/pl/pl/industries/media-entertainment/ekstraklasa-pilkarskiego-biznesu-2016 (10.06.2017).
 6. Floysand, A. i Jakobsen, S. (2007). Commodification of Rural Places: A Narrative of Social Fields, Rural Development, and Football. Journal of Rural Studies, 23, 206-221.
 7. Football tourism scores for Britain. (2015). Pozyskano z: https://www.visitbritain.org/sites/ default/files/vb-corporate/Documents-Library/documents/2015-9 VisitBritain Report_Football tourism scores for Britain.pdf (10.06.2017).
 8. Heinemann, K. (red.). (2003). Sport and Welfare Policies. Six European Case Studies. Schorndorf: Hofmann.
 9. KPMG Sport. (2015). Socioeconomic Impact of Professional Football in Spain. Pozyskano z: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/07/socioeconomic-impact-pro- fessional-football.pdf (10.06.2017).
 10. Mizrahi, S., Bar-Eli, M. i Galily, Y. (2008). Sport Policy in a Transformed Socio-political Setting: The Case of Israel. Identities: Global Studies in Culture and Power, 15(1), 1-23.
 11. Rosca, V (2010). Sustainable Development of a City by Using a Football Club. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 7(16), 61-68.
 12. Siegfried, J. i Zimbalist, A. (2000). The Economics of Sports Facilities and Their Communities. The Journal of Economic Perspectives, 14(3), 95-114.
 13. Smith, A. (2005). Reimaging the City, the Value of Sport Initiatives. Annals of Tourism Research, 32(1), 217-236.
 14. Sparvero, E. i Chalip, L. (2007). Professional Teams as Leverageable Assets: Strategic Creation of Community Value. Sport Management Review, 10, 1-30.
 15. Stevens, T. i Wootton, G. (1997). Sports Stadia and Arenas: Realising Their Full Potential. Tourism Recreation Research, 22(2), 49-56.
 16. Szymanski, S. (2010). Football Economics and Policy. Springer.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.67.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu