BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielus Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Stała czy zmienna stopa procentowa? O reformie rynku kredytów hipotecznych
Fixed or Variable Interest Rate? On the Reform of Mortgage
Source
Ekonomista, 2017, nr 4, s. 457-472, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kredyt hipoteczny, Ryzyko stopy procentowej, Oprocentowanie kredytów bankowych
Mortgage credit, Interest rate risk, Bank lending rate
Note
JEL Classification: G15, G21
streszcz., summ., rez.
Abstract
Polska należy do grupy krajów z dominującą rolą zmienno procentowych kredytów hipotecznych. Brak ustalonego oprocentowania kredytów rodzi zwiększone ryzyko niewypłacalności po stronie kredytobiorców w sytuacji nagłego i silnego wzrostu stóp procentowych. Doświadczenia innych krajów wskazują, że reżim stałych stóp procentowychw kredytach hipotecznych można wprowadzić w sposób efektywny zarówno dla banków, jak i ich klientów. Autor rozważa możliwe ścieżki wdrożenia kredytów stało procentowych oraz związane z tym korzyści i zagrożenia. Niskie stopy procentowe sprzyjają częściowej konwersji rynku kredytów hipotecznych w stronę kredytów stało procentowych. Przejście do kredytów stało procentowych byłoby korzystne dla stabilności rynku finansowego poprzez zmniejszenie ryzyka wzrostu kosztów odsetkowych po stronie klienta. (abstrakt oryginalny)

Poland belongs to the group of countries with the dominant share of mortgage loans given at a variable interest rate. This generates the risk of insolvency on the part of borrowers in case of a sudden and strong rise in the level of interest rates. The experience of many countries shows that fixed rate regime in mortgage loans can be introduced in a way which is effective both for the banks and their clients. The author discusses the possible paths of launching fixed rate loans and the related benefits and risks. Low interest rate environment may facilitate a partial conversion of the mortgage market towards fixed interest rates. This would be beneficial for the stability of the financial market because of the reduction of the credit risk on the part of borrowers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Choudhry M., The Principles of Banking, Wiley Finance, Singapore 2012.
  2. Dübel H.-J., Fixed-rate Mortgages and Prepayment in Europe, Association of German Pfandbrief Banks e.V., Berlin 2005.
  3. Euro Area MF I Interest Rates, European Central Bank, 2015.
  4. Flavell R., Swaps and Other Derivatives, J. Wiley & Sons, 2002.
  5. Housing Finance in the Euro Area, European Central Bank, 2009.
  6. Lea M., International Comparison of Mortgage Product Offerings, Research Institute for Housing America, 2010.
  7. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2015.
  8. The Global Financial Crisis and Housing: A New Policy Paradigm, red. S. Wächter, Man Cho, Moon Joong Tcha, Edward Elgar Publishing, 2014.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu