BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowski Adam (Politechnika Częstochowska), Wrzalik Artur (Politechnika Częstochowska), Niedbał Rafał (Politechnika Częstochowska)
Title
Systemy monitoringu sieci Internet skutecznym elementem kreowania strategii marketingowej
Internet Monitoring Systems as an Effective Element of Marketing Strategy Creation
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 684-694, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Monitoring, Media społecznościowe, Strategia marketingowa
Monitoring, Social media, Marketing strategy
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W ramach rozważań podjęta została próba analizy funkcjonujących na rynku usług elektronicznych systemów monitorowania sieci Internet i mediów społecznościowych. Na bazie przeprowadzonej analizy zaproponowany został konceptualny model rozwiązania tej klasy, który stanowił zagregowaną formę prezentacji mechanizmów wspomagających procesy śledzenia aktywności w sieci. (abstrakt oryginalny)

Within the discussion the Authors made an attempt to analyze the functioning on the market electronic systems of the Internet and social media monitoring. On the basis of the conducted analysis they have proposed a conceptual model of this class solution, which constitutes an aggregated form of presenting the mechanisms which support processes tracking the activeness in the network. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. IAB Polska (2016), Raport strategiczny: Internet 2015/2016, Warszawa: IAB Polska.
 2. IAB Polska (2016), Raport: Biznes w sieci. Cyfrowe narzędzia przedsiębiorczości, Warszawa: IAB Polska.
 3. IRCenter (2015), Raport: Rynek marketing technologies w Polsce, Warszawa: Interactive Research Center Sp. z o.o.
 4. Izba Gospodarki Elektronicznej (2016), Raport: Lubię to czy kupuje to, Warszawa: Izba Gospodarki Elektronicznej.
 5. Sokołowski A., Wrzalik A. (2016). Świadomość znaczenia content marketingu w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Kulej-Dudek E., Kobis P. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Przedsiębiorstwa w erze nowych technologii, działań innowacyjnych i społecznie odpowiedzialnych (40). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 6. http://blog.brandspy.com/pl/ (28.03.2017).
 7. http://buzzsumo.com (28.03.2017).
 8. http://iab.org.pl/badania-i-publikacje/iabpwc-adex-2016q3-25-mld-zl-na-reklame-online-po-1trzech-kwartalach-2016/ (03.04.2017).
 9. http://wearesocial.com/uk/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview (03.04.2017).
 10. https://brand24.pl/ (28.03.2017).
 11. https://prowly.com/pl (28.03.2017).
 12. https://www.sotrender.com/resources/category/knowledge-base (28.03.2017).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu