BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Reformat Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Innowacje marketingowe w sieciach handlowych - rodzaje, obszary zastosowań
Marketing Innovations in Retail Chains - Types, Application Areas
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (10), 2017, nr 321, s. 20-37, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Sieci handlowe, Innowacje marketingowe, Handel detaliczny, Programy lojalnościowe, Aplikacje mobilne
Chain stores, Marketing innovations, Retail trade, Loyalty programs, Mobile applications
Note
JEL Classification: O31, F1, F14, L14
streszcz., summ.
Abstract
Podjęte w artykule zagadnienia odnoszą się do ważnego problemu strategicznego, jakim są innowacje w handlu detalicznym. Celem artykułu jest prezentacja wybranych przykładów innowacji marketingowych wprowadzanych przez sieci handlowe w Polsce, w różnych obszarach ich aktywności rynkowej. Podstawową metodologię badawczą stanowią analiza literatury przedmiotu oraz metoda case study (studium przypadku). Główne wyniki analiz pozwoliły na: a) wskazanie rodzajów innowacji marketingowych w sektorze handlu detalicznego oraz obszarów ich występowania; b) prezentację wybranych przykładów (dobrych praktyk) w zakresie wprowadzania innowacji marketingowych w sieciach handlu detalicznego w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present selected examples of marketing innovations introduced by retail chains in Poland. The basic research methodology is an analysis of the literature of the subject and the method of case study. The main results of the analysis made it possible to: a) indication of the types of marketing innovations in the retail sector and their areas of occurrence; b) presentation of selected examples (good practices) in marketing innovations in retail chains in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Al-Noorachi M., red. (2014), Współczesne wyzwania marketingowe - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 2. Bałkowiec M. (2015), Social WiFi: innowacje w akcjach promocyjnych sklepów Intermarché, http://retailnet.pl/2015/10/14/105299-social-wifi-innowacje-w-akcjach-promocyjnych-sklepow-intermarche/ (dostęp: 4.03.2017).
 3. Beacon: przewodnik po muzeum i kupon rabatowy w jednym. Czy przyjmie się w Polsce? (2015), http://stylzycia.newsweek.pl/beacon-co-to-takiego-i-do-czego-sie-go-uzywa,artykuly,364514,1.html (dostęp: 20.02.2017).
 4. Bryła P., red. (2015), Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Chwałek J. (2014), Kierunki innowacji w handlu, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 87-102
 6. Ekspert do spraw innowacji (2014), Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Projektami i Programami, Kraków.
 7. E-piotripawel.pl w całej Polsce, https://www.e-PiotriPawel.pl/start/aktualnosci/ID/302 (dostęp: 1.06.2017).
 8. Grewal D. (2011), Innovations in Retail Pricing and Promotions, "Journal of Retailing", No. 11, s. 43-52.
 9. Izakowski Ł. (2015), Pierwsza w Europie wielofunkcyjna aplikacja mobilna w katowickim centrum handlowym, http://evigo.pl/15014-pierwsza-w-europie-wielofunkcyjna-aplikacja-mobilna-w-katowickim-centrum-handlowym/ (dostęp: 18.02.2017).
 10. Niedbalska G. (2015), Oslo Manual 2005, www.pi.gov.pl (dostęp: 20.02.2017).
 11. Reformat B. (2015), Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.
 12. Reformat B. (2016), Geolokalizacja, jako nowe wyzwanie dla podmiotów handlu detalicznego w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 355-363.
 13. Reformat B., Bilińska-Reformat K. (2016), Wiedza na temat zachowań klientów jako podstawa budowy strategii marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego, Handel Wewnętrzny w Polsce 2011-2016, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 14. Reformat B., Kieżel M. (2015), Geolocation as a Marketing Innovation in Communication and Determinants of Its Application in Polish Sector of Retail Trade and Retail Banking, The Proceedings of the LCBR European Marketing Conference, Lupcon Center for Business Research, Ebermannstadt.
 15. Sławińska M. (2015), Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych, Annales Universitatis Mariale Curie-Skłodowska,Vol. XLIX, 1 SECTION H, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 16. Sławińska M.. red. (2011), Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, Zeszyty Naukowe, nr 175, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 17. Sławińska M., red. (2016), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 18. Spyra Z. (2014), Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, CeDeWu, Warszawa.
 19. Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, strategie, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Zakupy w markecie ze skanerem w ręku: "Piotr i Paweł" prowadzi Scaneo (2015), 21 listopada, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/812863,zakupy-w-markecie-zeskanerem-w-reku-piotr-i-pawel-wprowadzi-scaneo.html (dostęp: 28.12.2016).
 21. [www 1] http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/swietne-perspektywy-dlaproducentow-zdrowej-zywnosci,111115.html (dostęp: 28.12.2016).
 22. [www 2] http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/nowe-technologie-na-zakupach-zobaczjak-wygladalby-inteligentny-sklep_961169.html (dostęp: 5.03.2017).
 23. [www 3] http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/porownanie-programow-lojalnosciowych-biedronka-tesco-lidl-inni/3bvmyc (dostęp: 23.03.2017).
 24. [www 4] http://www.arc.com.pl/wieksza_aktywnosc_w_programach_lojalnosciowych-40999565-pl.html (dostęp: 12.03.2017)
 25. [www 5] http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/porownanie-programow-lojalnosciowych-biedronka-tesco-lidl-inni/3bvmyc (dostęp: 13.03.2017).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5638
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu