BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spyra Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Uzależnienie od dostawców i odbiorców jako źródło ryzyka w kanale marketingowym - perspektywa producentów marek własnych detalistów
Dependence on Suppliers and Buyers as a Source of Risk in the Marketing Channel - Perspective of Retailers' Private Label Manufacturers
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (10), 2017, nr 321, s. 38-56, tab., bibliogr. 39 poz.
Keyword
Marka handlowa, Kanały marketingowe, Relacje dostawca-odbiorca, Analiza ryzyka, Sieci handlowe
Private label, Marketing channels, Supplier-recipient relations, Risk analysis, Chain stores
Note
JEL Classification: D30, L22
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie z perspektywy producentów marek własnych dla detalistów poziomu ich uzależnienia od dostawców i odbiorców jako źródła ryzyka w kanale marketingowym. Szczególnym obszarem analiz uczyniono identyfikację katalogu rodzajów ryzyka związanych z relacjami z sieciami handlowymi. Artykuł oparty jest na analizie krajowej i zagranicznej literatury odnoszącej się do problematyki ryzyka oraz zarządzania nim, a także problematyki relacji międzyorganizacyjnych. Źródłem materiału empirycznego były sprawozdania finansowe za 2015 r. 20 firm notowanych na GPW w Warszawie.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the perspective of retailers' private label manufacturers, and their level of dependence on suppliers and buyers as a source of risk in the marketing channel. Particular attention was drawn to the set of identified risk areas related to relationships with retail chain stores, and the basic sales policies. The article is based on the analysis of domestic and foreign literature related to the issues of risk and management as well as interorganizational relations. The empirical sources were the financial statements of 20 companies listed on the Warsaw Stock Exchange from 2015.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson J.C., Narus J.A. (1984), A Model of the Distributor's Perspective of Distributor-Manufacturer Working Relationships, "The Journal of Marketing", Vol. 48, No. 4, s. 62-74.
 2. Anderson J.C., Narus J.A. (1990), A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships, "The Journal of Marketing", Vol. 54, s. 90-102.
 3. Baran R. (2009), Siła przetargowa przedsiębiorstwa a efektywność jego działalności marketingowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Belaya V., Hanf H. (2009), The Two Sides of Power in Business-to-Business Relationships: Implications for Supply Chain Management, "The Marketing Review", Vol. 9(4), s. 1-17.
 5. Cheverton P. (2001), Zarządzanie kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 6. Corsten D., Kumar N. (2005), Do Suppliers Benefit from Collaborative Relationships with Large Retailers? An Empirical Investigation of Efficient Consumer Response Adoption, "Journal of Marketing", Vol. 69(3), s. 80-94.
 7. Drucker P. (1993), Jak zarządzać małą firmą, PWE, Warszawa.
 8. Federation of European Risk Management Associations [FERMA] (2003), Standard zarządzania ryzykiem, Brussels.
 9. Fernie J., Sparks L. (2014), Logistics and Retail Management: Emerging Issues and New Challenges in the Retail Supply Chain, Kogan Page Publishers, London.
 10. Ford D., Gadde L.E., Håkansson H., Snehota I. (2002), Managing Networks, 18th IMP Conference, Perth, Australia, http://impgroup.org/uploads/papers/4198.pdf (dostęp: 10.03.2017).
 11. Jarratt D., Morrison M. (2003), Dependence and the Application of Power and Control in Major Business Relationships: A Study of Manufacturing and Service Firms in the Business-to-Business Sector, "Journal of Strategic Marketing", Vol. 11, s. 235-253.
 12. Jędralska K. (1992), Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 13. Karmańska A., red. (2008), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 14. Kasiewicz S., red. (2011), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 15. KHID (2016), Polscy Muszkieterowie idą w produkcję, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/khid-2016-polscy-muszkieterowie-ida-w-produkcje,6776 (dostęp: 20.03.2017).
 16. Kiczmachowska E. (2008), Pomiar siły przetargowej w kanałach dystrybucji, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 22-30.
 17. Kotler Ph., Caslione J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 18. Kumar N., Scheer L.K., Steenkamp J.B.E. (1995), The Effects of Perceived Interdependence on Dealer Attitudes, "Journal of Marketing Research", Vol. 32, s. 348-356.
 19. Leszczyński G. (2014), Adaptacja w relacjach business-to-business. Uwarunkowania i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 20. McIndoe B. (2009), Decade of Risk, "Risk Management", No. 56(10), s. 22-26.
 21. Olkiewicz A.M. (2005), Ograniczanie niepewności i ryzyka w działalności handlowej firmy, Poltext, Warszawa.
 22. Otto P. (2010), Chcesz sprzedawać znane marki, ustąp producentowi, "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 22 marca, nr 56 (2687).
 23. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa.
 24. Sławińska M., red. (2010), Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 25. Socik A. (2000), Przedsiębiorstwo a ryzyko - podejście praktyczne, "Rynek Terminowy", nr 10, s. 49-63.
 26. Spyra Z. (2010), Rola zaufania w funkcjonowaniu kanałów marketingowych na współczesnym rynku [w:] S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa.
 27. Spyra Z. (2013), Miejsce wartości dla klienta w kształtowaniu modeli biznesowych krajowych producentów marek własnych detalistów [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 28. Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T. (2002), Kanały marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 30. Światowiec-Szczepańska J. (2012), Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 31. Świerczek A. (2012), Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 32. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 33. Tkaczyk T.P. (1997), Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji: przyczynek do teorii konkurencji, Monografie i Opracowania, nr 420, Oficyna SGH, Warszawa.
 34. Urbanowska-Sojkin E. (2013), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 35. Wit B. de, Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 36. [www 1] http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/tesco-przeprasza-dostawcow,48959.html (dostęp: 10.05.2017).
 37. [www 2] www.makarony.pl (dostęp: 30.08.2015).
 38. [www 3] www.sjp.pl (dostęp: 17.03.2017).
 39. [www 4] https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/biedronka-bedzie-rozwijac-oferte-produktow-zwlasn,8391 (dostęp: 20.08.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5638
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu