BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Tomasz Bartosz (Uniwersytet Łódzki), Rudnicka Agata (Uniwersytet Łódzki), Wieteska Grażyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
CO2 Hotspots Identification in Supply Chains of Different Products
Identyfikacja krytycznych punktów emisji CO2 w łańcuchach dostaw wybranych produktów
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (10), 2017, nr 321, s. 69-82, tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Emisja gazów, Zanieczyszczenie środowiska, Łańcuch dostaw, Rozwój zrównoważony
Gas emissions, Environmental pollution, Supply chain, Sustainable development
Note
JEL Classification: M14, Q56, Q01
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje analizę łańcuchów dostaw różnych produktów, która przeprowadzona została z wykorzystaniem narzędzia Supply Chain Environmental Analysis Tool (SCEnAT). Analiza porównawcza zebranych danych pozwoliła na określenie krytycznych punktów emisji CO2 w badanych łańcuchach dostaw. Tym samym zidentyfikowano procesy i odcinki łańcuchów dostaw o kluczowym negatywnym wpływie na środowisko. Tego typu rozpoznanie umożliwia wdrożenie adekwatnych praktyk oraz jednocześnie skuteczną redukcję emisji dwutlenku węgla. Artykuł bazuje na wynikach międzynarodowego projektu PrESS.(abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of supply chains of different products based on case study research from the three European countries with the use of Supply Chain Environmental Analysis Tool (SCEnAT). The comparative analysis of gathered data allowed to recognize the CO2 hotspots in researched supply chains. The research implications of the paper lead to identification of processes/supply chains' parts with the highest environmental aspects. The practical implications of the paper are the possibilities of influencing recognized carbon dioxide hotspots with best practice recommendations. The article is based on the findings from an international project PrESS.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agenda 21 (1993), Globalny program działań, Warszawa.
 2. Bochtis D., Lakovou E., Vlachos D., Aidonis D. (2015), Supply Chain Management for Sustainable Food Networks, John Wiley & Sons, New York.
 3. Carter C.R., Rogers D.S. (2008), A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving toward New Theory, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 38, No. 5, pp. 360-387.
 4. Diabat A., Al-Salem M. (2015), An Integrated Supply Chain Problem with Environmental Considerations, "International Journal of Engineering Production", Vol. 164, pp. 330-338.
 5. Diabat A., Govindan K. (2011), An Analysis of the Drivers Affecting the Implementation of Green Supply Chain Management, "Resources, Conservation and Recycling", Vol. 55, pp. 659-667.
 6. Gualandris J., Kalchschmidt M. (2016), Developing Environmental and Social Performance: The Role of Suppliers' Sustainability and Buyer-Supplier Trust, "International Journal of Production Research", Vol. 54, No. 8, pp. 2470-2486.
 7. Jaber M.Y., Glock Ch.H., El Saadany A.M.A. (2013), Supply Chain Coordination with Emissions Reduction Incentives, "International Journal of Production Research", Vol. 51, Iss. 1, pp. 69-82.
 8. Kalinowski T.B., Rudnicka A., Wieteska G. (2016), Praktyki prośrodowiskowe wspierające rozwój zrównoważony w łańcuchu dostaw w wybranych krajach europejskich, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 4, pp. 2-12.
 9. Kleindorfer P.A., Singhal K., Wassenhove L.N. van (2005), Sustainable Operations Management, "Production and Operations Management", Vol. 14(4), pp. 482-492.
 10. Koh S.C.L. et al. (2011), Supply Chain Environmental Analysis, a New System for Delivering a Low Carbon Supply Chain, The Center for Low Carbon Futures, University of Birmingham, Birmingham.
 11. Koh S.C.L., Genovese A., Acquaye A.A., Barratt P., Rana N., Kuylenstierna J., Gibbs D. (2012), Decarbonizing Product Supply Chains: Design and Development of an Integrated Evidence-Based Decision Support System - the Supply Chain Environmental Analysis Tool (SCEnAT), "International Journal of Production Research", Vol. 51, pp. 2092-2109.
 12. Koh S.C.L., Genovese A., Wieteska G., Rudnicka-Reichel A., Kalinowski T.B. (2015), Supply Chain Environmental Analysis Tool, Enhanced Version (SCEnAT+), User Manual, PrESS project internal documentation, pp. 1-23.
 13. Linton J.D., Klassen R., Jayaraman V. (2007), Sustainable Supply Chains: An Introduction, "Journal of Operations Management", Vol. 25, No. 6, pp. 1075-1082.
 14. Michelsen O., Magerholm Fet A., Dahlsrud A. (2006), Eco-Efficiency in Extended Supply Chains: A Case Study of Furniture Production, "Journal of Environmental Management", Vol. 79, pp. 255-262.
 15. Oshita Y. (2012), Identifying Critical Supply Chain Paths that Drive Changes in CO2 Emissions, "Energy Economics", Vol. 34, pp. 1041-1050.
 16. Plambeck E.L. (2012), Reducing Greenhouse Gas Emissions through Operations and Supply Chain Management, "Energy Economics", Vol. 34, pp. 64-74.
 17. Pollution Prevention Act, 1990.
 18. Sarkis J. (2014), Green Supply Chain Management, Series: Technologies for Sustainable Life, Momentum Press, eBook, New York.
 19. Seuring S., Müller M. (2008a), From a Literature Review to a Conceptual Framework for Sustainable Supply Chain Management, "Journal of Cleaner Production", Vol. 16, No. 15, pp. 1699-1710.
 20. Seuring S., Müller M. (2008b), Core Issues in Sustainable Supply Chain Management - a Delphi Study, "Business Strategy and the Environment", Vol. 17, No. 8, pp. 455-466.
 21. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025 (1999), Wytyczne dla resortów opracowujących strategie sektorowe, Ministerstwo Środowiska, http://snep.edu.pl/sms/materialy/strategia%20zrownowazonego%20rozwoju%20polski%20do%20roku%202025.pdf (accessed: 25.04.2016).
 22. Tsoulfas G.T., Pappis C.P. (2006), Environmental Principles Applicable to Supply Chains Design and Operation, "Journal of Cleaner Production", Vol. 14, pp. 1593-1602.
 23. Verfaillie H.A., Bidwell R. (2000), Measuring Eco-Efficiency - A Guide to Reporting Company Performance, Report, World Business Council for Sustainable Development, Geneva.
 24. Wiedmann T., Minx J. (2008), A Definition of 'Carbon Footprint' [in:] C.C. Pertsova (ed.), Ecological Economics Research Trends, Chapter 1, Nova Science Publishers, Hauppauge, NY, pp. 1-11, https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=5999 (accessed: 25.04.2016).
 25. Wiedmann T. (2009), Carbon Footprint and Input-Output Analysis - An Introduction, "Economic System Research", Vol. 21, No. 3, pp. 19-42.
 26. World Charter for Nature (1982), United Nations General Assembly, 28 October, New York.
 27. Wu Ch., Barnes D. (2016), An Integrated Model for Green Partner Selection and Supply Chain Construction, "Journal of Cleaner Production", Vol. 112, pp. 2114-2132.
 28. Zhu Q., Sarkis J., Geng Y. (2005), Green Supply Chain Management in China: Pressures, Practices and Performance, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 25, No. 5, pp. 233-245.
 29. Zhu Q., Sarkis J., Lai K.-H. (2007), Green Supply Chain Management: Pressures, Practices and Performance within the Chinese Automobile Industry, "Journal of Cleaner Production", Vol. 15, No. 11/12, pp. 1041-1052.
 30. Zhu Q., Sarkis J., Lai K.-H. (2012), Examining the Effects of Green Supply Chain Management Practices and Their Mediations on Performance Improvements, "International Journal of Production Research", Vol. 50, No. 5, pp. 1377-1394.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5638
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu