BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Meiser Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Doniec Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Projekty wytwórcze a ryzyko
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 242-260, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Projekty inwestycyjne, Zarządzanie projektem, Ryzyko, Konferencja naukowa
Investment project, Project management, Risk, Scientific conference
Abstract
W artykule omówiono ryzyko występujące w projektach wytwórczych na podstawie wieloletnich doświadczeń autorów w realizacji projektów tego typu. Projekty wytwórcze, których celem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego wyrobu, charakteryzują się specyficznymi kategoriami ryzyka. Ryzyka te zostały zidentyfikowane i opisane w trzech kategoriach: ryzyk finansowych, rynkowych i technicznych. Przedstawiono sposób identyfikacji i analizy łącznego poziomu ryzyka jako funkcji skutków oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Zostały też opisane sposoby zarządzania takimi ryzykami w postaci działań mających na celu unikanie (eliminację) i zapobieganie ryzyku, łagodzenie jego skutków oraz transfer danego ryzyka.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bochenek M., Ryzyko i niepewność w naukach ekonomicznych - rozważania semantyczne, "Ekonomia" 2012, nr 4(21), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 2. Cantillon R., Ogólne rozważania nad naturalnymi prawami handlu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 1938.
 3. Jurczyk-Bunkowska M., Istota innowacyjności i jej cele [w:] R. Knosala, A. Boratyńska-Sala, M. Jurczyk-Bunkowska, A. Moczała, Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014.
 4. Kardaś M., Prince 2, materiały "Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami", Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 2012.
 5. Kisielnicki J., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 6. Keynes J.M., A Treatise on Probability, MacMillan and Co., Londyn 1921.
 7. Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Reprints of Economic Classics, Nowy Jork, 1964(1921).
 8. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001.
 9. Michnik J., Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w procesie innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 10. Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie lyzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 11. Sienkiewicz P., Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami systemów, XIV Konferencja "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia", maj 2005, Rynia, Polska.
 12. Willet A.H., The Economic Theory of Risk and Insurance, "Economics and Public Law" 1901, Vol. XIV, No. 2, Columbia University Press.
 13. Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu